شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

ابراز نگرانی سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نسبت به نا امنی های عراق

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای، نسبت به اقدام های ناکارآمد متولیان امر در حمایت و حفاظت از جان شهروندان بی دفاع عراقی شدیداً ابراز نگرانی و ناخرسندی کرد.
در این بیانیه آمده است: موج عملیات های تروریستی که چندین شهر شیعه نشین عراق را آماج خود قرار داده و صدها تن از کودکان و زنان و سالخوردگان را به خاک و خون کشیده، مایه اندوه و رنج فراوان شده است.
این اقدام های وحشیانه که چندین بازار و منطقه مسکونی را هدف قرار داده است، ماهیت و طبیعت جنگی را به نمایش می گذارد که اندیشه تروریستی تکفیری بر ضد مسلمانان شیعه مذهب را به راه انداخته است و اوج کینه و نفرتی را که این جریان ها به طور کلی بر ضد انسانیت و به ویژه بر ضد شیعیان در سینه دارند آشکار می کند.
از دیگر سو این انفجارها از نهایت بی توجهی مسئولان رسمی و دولتی عراق حکایت دارد؛ همان هایی که از منظر و جنبه قانونی و اخلاقی باید از جان شهروندان حمایت و حفاظت کنند.
این سازمان از جامعه جهانی می خواهد که همصدا و همراه در برابر این کشتار جمعی که شیعیان عراق را هدف قرار داده است بایستند. باید توجه داشت که سازمان های تروریستی به طور آشکار و وحشیانه و گسترده دو شهر سماوه و بغداد را آماج حملات انتحاری و خونین خود قرار دادند و برنامه ریزی کرده بودند که بیشترین قربانی و ویرانی را بر مناطق تحمیل کنند. این حملات، فاجعه ای انسانی بر جای نهاد و حرمت طبقه مورد هدف لحاظ نشد و این فجایع انسانی تماماً در سایه ناتوانی تقریباً همه جانبه حکومت رخ داده است.
این سازمان، حملات خونین یادشده را به شدت محکوم می کند و نسبت به تدابیر امنیتی متزلزل و رخنه پذیری که حکومت عراق در پیش گرفته است و نیز هدف قرار گرفتن شیعیان عراقی از سوی سازمان های وابسته به القاعده، سخت معترض و ناخرسند است و با بازماندگان قربانیان این حوادث همدردی کرده، برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارد. 

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …