شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

احکام دادگاه های رژیم سعودی برضد شهروندان ظالمانه وضدحقوق بشری است

سازمان دیدبان حقوق شیعیان (shia rights watch) حکم صادر شده دادگاه رژیم عربستان سعودی، مبنی بر حبس 8 الی 9 سال شهروندان این کشور را محکوم و آن را مغایر با شریعت و سیره و فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه وآله و مبانی حقوق بشری دانست.
بنابه گزارش این سازمان، یکی از محاکم رژیم سعودی سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی در العوامیه واقع در قطیف (شرق کشور) را که عکس رهبران خود را در گوشی همراه خود داشتند، به هشت سال زندان محکوم کرد.
همچنین یک شهروند را به اتهام حضور در تظاهراتِ قطیف و نیز وارد شدن به سایت های ضد دولتی به نه سال زندان محکوم کرد.
این سازمان، احکام صادره ی فوق را در چارچوب ابزارهای رژیم برای خاموش کردن صدای معترضان و استحکام بخشیدن به سیستم سرکوب بر ضد معترضان و مطالب سیاسی و اقتصادی در کشوری می داند که از ابتدایی ترین امکانات دموکراتیک شهروندی و حقوق بشر حاکم در کشورهای متمدن محروم است.
در این پیام از رژیم سعودی خواسته شده است تا از برگزاری محاکماتی نمایشی و ظالمانه دست بردارد و زندانیان اظهار نظر را در سراسر کشور آزاد کند و راه اصلاح را در پیش بگیرد، به ویژه این که اصلاحات، خواسته ی غالب شهروندان و گروه های اجتماعی کشور است.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …