سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۴۰۳

اطلاعیه دفترسازمان دیده بان جهانى حقوق شیعه ( آلمان ) درباره وضعیت حقوق بشر درایران

بسم الله الرحمن الرحیم 

سال 2011 درحالى به پایان مى رسد که همچنان ما شاهد صدور احکام غیرعادلانه ازدادگاههاى فرمایشى ایران هستیم وهر روز یکى از فعالان وآزادى خواهان این کشور شیعه نشین به بهانه هاى واهى روانه زندان و… مى شوند  .

آنچه در دنیاى امروز آزادیخواهى شمرده مى شود، در ایران جرم به حساب مى آید، نامه هاى دل سوزانه اى که ازسوی افراد مختلف براى مسؤولین نظام نوشته مى شود، جرم قلمداد شده و اعتراض به سیاستهاى مجریان درنظام ایران گناهى است نابخشودنى، که معترض را مستحق حبس هاى دراز مدت و… مى نماید  .

مگر نه این که نقد ونصیحت جزء تکالیف هرشهروند در کشور اسلامى است، درچنین شرایطى چگونه ممکن است یک شیعه وطن پرست ومؤمن به آرمانهاى اسلام وتشیع، دولت را نصیحت کند؟ 

آن همه روایات صحیحى که درمذهب تشیع از امامان معصوم (علیهم السلام) وارد شده است وبیان کننده حقوق متقابل مردم ودولت است چگونه ممکن است محقق شود؟ 

انتظار مى رفت رخدادهاى کشورهاى همسایه ایران، براى حاکمیت این کشور شیعه نشین درس عبرت باشد، أما متأسفانه صدور اخطاریه ها، احضاربه دادگاههاى فرمایشى، صدور احکام غیرعادلانه از دادگاههاى غیر ذى صلاح، بازداشتهاى غیرقانونى و… همچنان ادامه دارد  .

فرزندان انقلاب خانه نشین ویا در زندانها بسر مى برند، ملى مذهبی ها به سالها زندان محکوم مى شوند، ودر نتیجه ممکن است این تنگ نظرى ها مملکت را با مشکلات فراوانى رو برو سازد  .

تداوم این وضعیت أسف بار درکشورى همچون ایران که بزرگترین کشور شیعه نشین است، بسیار نگران کننده مى باشد، وبه سبب این گونه اعمال امنیت این کشور ممکن است در خطر قرار گیرد، وموجبات وهن مذهب نورانى تشیع را فراهم آورد .

ازمسؤولین نظام انتظار مى رود، با خوش رفتارى با فرزندان این مرز وبوم مانع از پناه گرفتن آنها به دیگران شوند، وبا تأسى به رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله) وروش مردم دارى امیرمؤمنان (علیه السلام) سعه صدر را ملاک کار خود قرار دهند. به درستیکه حکومت درپناه تنگ نظرى ممکن نیست، وتازمانى که اعتماد مردم جلب نشود مشکلات همچنان مانع از استقرار خواهد بود.

آزادیهائى که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) وأمیر مؤمنان (علیه السلام) به مردم عرضه نمودند، سبب گسترش اسلام شد، وتا به امروز از افتخارات شیعه است.

ودرپایان از حکومت ایران مى خواهیم احکام فرمایشى دادگاهها لغو، وزندانیان سیاسى وعقیدتى هرچه زودتر آزاد شوند، و زمینه هاى بازگشت اعتماد مردم وثبات کشور فراهم آید.

آلمان – هامبورک

2011-12-31

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …