جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

اعتراض دیدبان حقوق شیعیان درباره نقض حقوق شیعیان در بحرین

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که در پیگیری های خود در زمینه ی تعرض به حقوق انسان ها و رفتارهای غیر انسانی که در تعدادی از کشورها بر ضد شهروندان شیعی صورت می گیرد و در شرایطی که جامعه ی جهانی به مسائل تنش آلود منطقه که توجه ها و رسانه ها را به خود مشغول کرده است، رژیم بحرین از این فرصتِ به دست آمده استفاده کرده، خشونت و سرکوبی فزاینده و گسترده را بر ضد شهروندان شیعه ی بحرینی اِعمال می کند.

این سازمان در بیانیه ی خود تأکید کرده است که رژیم بحرین حملات وحشیانه و ددمنشانه ای بر ضد شهروندان شیعی بی دفاع و بی پناه بحرینی به راه انداخته، در عین حال و بر خلاف عُرف جامعه ی جهانی و قوانین حقوق بشری، به مجازات جمعی روی آورده است.

در این بیانیه همچنین یادآوری شده است که به عنوان مثال «جزیره ی ستره» با اغلبیت شیعی از مدتی نه چندان کوتاه به صورت جمعی از سوی رژیم مورد مجازات قرار گرفته و حقوقش لگدمال اراده ی ظالمانه ی رژیم شده است، بدین معنا که ساکنان این منطقه از سوی رژیم بحرین به طور جمعی مورد تعرض قرار گرفته، بازداشت شده اند و به خانه های امن مردم یورش برده شده است و با حملات به وسیله ی زره پوش های نظامی و خودروهای تشکیلات امنیتی زمینه ی رعب و وحشت مردم بی دفاع را فراهم آورده اند.

این بیانیه همچنین می افزاید: در همین راستا گزارش هایی به این سازمان رسیده است که بر پایه ی آن بازداشت شدگان در زندان «جو» در بحرین از سوی مسئولان زندان تحت شکنجه ی فیزیکی و روحی قرار دارند که مشروح آن در گزارش ماهانه ی سازمان به اطلاع خواهد رسید.

شایان توجه است که این سازمان از جامعه ی جهانی و سازمان های حقوق بشری خواسته است تا رژیم بحرین را از اقدام های سرکوبگرانه بر ضد شهروندان بازدارند و جنایاتش را به اطلاع جامعه ی جهانی رسانده، افکار عمومی را از آن آگاه سازند تا دیگر متعرضان به حقوق انسانی شهروندانِ بحرین، از کار خود دست بردارند.a

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …