پنجشنبه , مرداد ۴ ۱۴۰۳

اعتراض دیدبان حقوق شیعیان درباره نقض حقوق شیعیان در بحرین

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که در پیگیری های خود در زمینه ی تعرض به حقوق انسان ها و رفتارهای غیر انسانی که در تعدادی از کشورها بر ضد شهروندان شیعی صورت می گیرد و در شرایطی که جامعه ی جهانی به مسائل تنش آلود منطقه که توجه ها و رسانه ها را به خود مشغول کرده است، رژیم بحرین از این فرصتِ به دست آمده استفاده کرده، خشونت و سرکوبی فزاینده و گسترده را بر ضد شهروندان شیعه ی بحرینی اِعمال می کند.

این سازمان در بیانیه ی خود تأکید کرده است که رژیم بحرین حملات وحشیانه و ددمنشانه ای بر ضد شهروندان شیعی بی دفاع و بی پناه بحرینی به راه انداخته، در عین حال و بر خلاف عُرف جامعه ی جهانی و قوانین حقوق بشری، به مجازات جمعی روی آورده است.

در این بیانیه همچنین یادآوری شده است که به عنوان مثال «جزیره ی ستره» با اغلبیت شیعی از مدتی نه چندان کوتاه به صورت جمعی از سوی رژیم مورد مجازات قرار گرفته و حقوقش لگدمال اراده ی ظالمانه ی رژیم شده است، بدین معنا که ساکنان این منطقه از سوی رژیم بحرین به طور جمعی مورد تعرض قرار گرفته، بازداشت شده اند و به خانه های امن مردم یورش برده شده است و با حملات به وسیله ی زره پوش های نظامی و خودروهای تشکیلات امنیتی زمینه ی رعب و وحشت مردم بی دفاع را فراهم آورده اند.

این بیانیه همچنین می افزاید: در همین راستا گزارش هایی به این سازمان رسیده است که بر پایه ی آن بازداشت شدگان در زندان «جو» در بحرین از سوی مسئولان زندان تحت شکنجه ی فیزیکی و روحی قرار دارند که مشروح آن در گزارش ماهانه ی سازمان به اطلاع خواهد رسید.

شایان توجه است که این سازمان از جامعه ی جهانی و سازمان های حقوق بشری خواسته است تا رژیم بحرین را از اقدام های سرکوبگرانه بر ضد شهروندان بازدارند و جنایاتش را به اطلاع جامعه ی جهانی رسانده، افکار عمومی را از آن آگاه سازند تا دیگر متعرضان به حقوق انسانی شهروندانِ بحرین، از کار خود دست بردارند.a

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …