شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

اعتراض سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، نسبت به سلب تابعیت ده ها شهروند بحرینی

در پی تصمیم حاکمان بحرینی مبنی بر سلب تابعیت این کشور از ده ها شهروند بحرینی آن هم با انگیزه های سیاسی و انگیزه ی نکوهیده ی مذهبی، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان این اقدام ضد حقوق بشری و شهروندی را محکوم کرد.

این سازمان تأکید کرده است که این تصمیم اقدامی سیاسی بر ضد معارضان رژیم و سرکوب بی پرده و بی پروای آزادی و دمکراسی است که بخش اعظم ملت بحرین آن را از حاکمان مطالبه می کنند و البته با قوانین بین المللی که حاکمیت بحرین آن را پذیرفته و بدان اعلام پایبندی نموده در تضاد است.

در واقع تحت پیگرد قرار دادن فعالان و اصلاح طلبان در بحرین روش و شیوه ای است که رژیم بحرین برای خاموش کردن مخالفان خود در پیش گرفته است. وانگهی نسبت انگ تروریسم به افراد معترض، رفتاری است مغایر با حقوق بشری و انسانی که از سوی حاکمیت بحرین سر می زند.

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از رژیم بحرین می خواهد تا در این تصمیم که با قانون مخالفت دارد تجدید نظر کرده، بدون هیچ قید و شرطی اسناد هویتی افرادِ سلب تابعیت شده را به آنان بازگرداند و حق و آزادی بیان و اعتراض معترضان را به آنان بدهد و از هر اقدام مستبدانه ی سیاسی دوری گزیند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …