دوشنبه , تیر ۲۵ ۱۴۰۳

اعتراض شدید سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به حکم اعدام آیت الله نمر

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، طی بیانیه ای، همبستگی و پشتیبانی خود را از شیعیان عربستان اعلام کرد و حکم دادگاه کیفری این کشور مبنی بر اعدام آیت الله نمر باقر النمر را فاقد اعتبار خواند.
در این بیانیه آمده است: این سازمان حکم صادره از سوی دادگاه یادشده مبنی بر اعدام آیت الله نمر را سیاسی دانسته و تشکیل دادگاهی که چنین حکمی را صادر نموده است، بیشتر نمایشی بوده تا اعدام آیت الله نمر را موجّه جلوه دهد.
حکمی که برای آیت الله نمر صادر شده است از نظر این سازمان، تصمیمی حکومتی است تا بر پایه ی آن، آیت الله نمر باقر النمر از میان برداشته شود؛ حکمی که با هیچ معیار، قانون و قراردادهای حقوق بشری و انسانی سازگاری ندارد و در واقع اقدامی است که برای مجازات کردنِ معارضان حاکمیت و سلب آزادی اجرا شده است. البته با چنین اقدامی تصویری از رژیمی خودکامه در اذهان مردم داخل و خارج عربستان سعودی برای همیشه بر جای خواهد ماند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …