دوشنبه , مرداد ۱ ۱۴۰۳

اعتراض شدید سازمان دیدبان حقوق شیعیان از جلوگیری فعالیت شورای علمای شیعی بحرین

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای یادآوری کرد: تصمیم گیری ها و رفتارهای تنش زای رژیم بحرین، بر عدم صداقت و جدیت این رژیم برای گفتگو و مذاکره به منظور زدودن بحران سیاسی موجود در کشور دلالت دارد و اینکه این رژیم نسبت به مشکلات مداوم و عدم ثبات اجتماعی ملت بی پناه بحرینی و سرکوب و شکنجه ی بی امان این رژیم بر ضد این ملت کاملاً بی توجه و بی اعتناست. این سازمان افزوده است که تصمیم اخیر رژیم بحرینی را مبنی بر ممنوعیت فعالیت شورای علمای شیعی بحرینی غیر منتظره نمی داند، به ویژه که بر نادیده گرفتن حقوق معترضان و شهروندان بی دفاع اصرار دارد و زنان و خردسالان و سالخوردگان را از این امر مستثنا نمی دارد و فراتر این که هماره بر طبل تنش زایی، سرکوب، خشونت، بازداشت و کشتار افسارگسیخته می کوبد؛ رفتاری که از سرکشی و سردرگمی رژیم در اداره ی کشور حکایت دارد. این نهاد جهانی در ادامه آورده است: از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نادیده گرفته شدن اقدامات ضد حقوق بشری از سوی این رژیم را محکوم کرده، از آن می خواهد که در تصمیم خود مبنی بر تعطیل کردن شورای علمای شیعی بحرین تجدید نظر کرده، از این تصمیم صرف نظر نماید، چراکه این اقدام فرصت های موجود برای آشتی ملی را محدود می کند. همچنین از این رژیم خواسته است تا از پیشروی در مصادره ی حقوق بشریِ تضمین شده از سوی مکتب های آسمانی و قوانین بین المللی پرهیز کرده، زندانیان اندیشه را آزاد کند و راه حلی میهنی و انسانی فراگیر در پیش گیرد تا از فروپاشی بیش از پیش کشور بحرین جلوگیری شود.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …