چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳

بررسی تحولات خاورمیانه در دانشگاه جرج تاون آمریکا

در پی فراخوان دانشگاه جرج تاون امریکا در واشنگتن برای مناقشه اوضاع بهار عربی و روند اصلاحات در خاورمیانه، سازمان ها و بنیادهای مدنی با دغدغه های مشترک درباره ی خاورمیانه در این دانشگاه حضور یافتند  .

در این تجمع که نمایندگان سازمان های جوامع مدنی، رسانه ها، دانشجویان، نماینده بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش و نماینده ی بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در آن حضور داشتند، آقای لسلی گامبل از «پژوهشگاه جهانی برای دموکراسی»، درباره ی چگونگی اجرای دموکراسی در کشورهای توسعه یافته نظیر بحرین سخنرانی کرد  .

آن گاه آقای لیث کُبَّه از «مؤسسه ی ملی برای دموکراسی» از اوضاع در مصر و سوریه و کش و قوس ها و تحولات پیشِ رو سخن گفت  .

آخرین سخنران این نشست، آقای استِفِن مک نیرنی از سوی «مؤسسه ی طرح دموکراسی در خاورمیانه» بود.

وی اوضاع سیاسی و امنیتی در کشورهای: مصر، تونس، سوریه، بحرین و یمن را از نظر کمی و کیفی مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این نشست اوضاع سوریه و وجه افتراق آن با دیگر کشورها مورد تحلیل قرار گرفت و میهمانان بر این امر اتفاق نظر داشتند که اصلاحات در این کشور باید کاملاً مسالمت جویانه باشد و از تعرض به جان و دارایی بخش خصوصی و عمومی پرهیز شود.

در حاشیه ی این نشست، نماینده شیعه رایتس واتچ با آقای لسلی گامبل دیدار کرد و پاره ای از موارد شیعه زدایی فیزیکی در کشورهای گوناگون، از جمله بحرین را بازخوانی کرد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …