پنجشنبه , آذر ۹ ۱۴۰۲

بررسی تحولات خاورمیانه در دانشگاه جرج تاون آمریکا

در پی فراخوان دانشگاه جرج تاون امریکا در واشنگتن برای مناقشه اوضاع بهار عربی و روند اصلاحات در خاورمیانه، سازمان ها و بنیادهای مدنی با دغدغه های مشترک درباره ی خاورمیانه در این دانشگاه حضور یافتند  .

در این تجمع که نمایندگان سازمان های جوامع مدنی، رسانه ها، دانشجویان، نماینده بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش و نماینده ی بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در آن حضور داشتند، آقای لسلی گامبل از «پژوهشگاه جهانی برای دموکراسی»، درباره ی چگونگی اجرای دموکراسی در کشورهای توسعه یافته نظیر بحرین سخنرانی کرد  .

آن گاه آقای لیث کُبَّه از «مؤسسه ی ملی برای دموکراسی» از اوضاع در مصر و سوریه و کش و قوس ها و تحولات پیشِ رو سخن گفت  .

آخرین سخنران این نشست، آقای استِفِن مک نیرنی از سوی «مؤسسه ی طرح دموکراسی در خاورمیانه» بود.

وی اوضاع سیاسی و امنیتی در کشورهای: مصر، تونس، سوریه، بحرین و یمن را از نظر کمی و کیفی مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این نشست اوضاع سوریه و وجه افتراق آن با دیگر کشورها مورد تحلیل قرار گرفت و میهمانان بر این امر اتفاق نظر داشتند که اصلاحات در این کشور باید کاملاً مسالمت جویانه باشد و از تعرض به جان و دارایی بخش خصوصی و عمومی پرهیز شود.

در حاشیه ی این نشست، نماینده شیعه رایتس واتچ با آقای لسلی گامبل دیدار کرد و پاره ای از موارد شیعه زدایی فیزیکی در کشورهای گوناگون، از جمله بحرین را بازخوانی کرد.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …