شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

جنایات آل خلیفه

بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش سازمان جهانی حقوق شیعیان جهان) نخستین گزارش خود را در ژنو درباره ی پایمال شدن حقوق بشر در بحرین (کشوری که از نظر اکثریت شیعی در رتبه ی پنجم قرار دارد) صادر کرد  .

در این گزارش آمده است: اقدام حاکمان بحرین به پذیرش شهروند بر مبنای انگیزه های سیاسی ـ مذهبی به منظور تغییر ساختار جمعیتی این کشور، شهروندان با گرایش ها و طبقات گوناگون را بر آن داشت تا از تاریخ 14 فوریه 2011 تا به امروز از حق خود در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز استفاده کنند و خواهان اصلاحات سیاسی، حکومتی و مدنی باشند  .

در مقابل این رفتار مردم، اما حاکمیت در برابر دیدگان جامعه ی جهانی به بدترین انواع سرکوب، تبعیض مذهبی و نادیده گرفتن حقوق بشر و حقوق زنان، کودکان و حق شهروند، دین، آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز دست زد و متأسفانه هیچ واکنشی از سوی جامعه ی جهانی بروز نکرد  .

در ادامه آمده است: حاکمیت در بحرین تبعیض مذهبی را بی پرده و آشکارا در تمام عرصه ها مانند انفصال از خدمت، دادن مدارک شهروندی و حتی در بد رفتاری با زندانیان، بر ضد شیعیان بحرین روا می دارد  .

این گزارش به بازخوانی رفتار ناهنجار حاکمان بر ضد هر جاندار و بی جانی که به گونه ای با مذهب تشیع پیوند دارد پرداخته، ویران کردن مساجد شیعیان را از آن جمله خوانده است که بر پایه ی این گزارش، بر خلاف ادعاها، حاکمیت نیز از این ماجرا مطلع بوده است، اما با ادعاهای خود در صدد است این رفتارها را توجیه کند. روشن باشد که در این حرکت، مساجد و معابدی ویران شد که تاریخ آن به زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله باز می گردد  .

در بخشی دیگر از این گزارش به طور مستند آمده است: در برخی بازداشتگاه ها، زنان و کودکان بازداشتی مورد اهانت، شکنجه و دشنام قرار گرفته اند، تنها و تنها به این جرم که شیعه هستند و در مواردی نیز زنان بازداشتی مجبور به کشف حجاب خود شده اند  .

افزون بر این زندانیان شیعی مورد آزار جنسی و روانی قرار گرفته اند و از ورود بستگان و وکلای زندانیان و نیز ناظران به زندان منع شده اند و تمام این اقدام از سوی پلیس و نیروهای امنیتی به منظور فشار بر زندانیان صورت می گیرد تا به تهمت های ساخته و پرداخته ی حکومتی اعتراف کنند  .

بر پایه ی این گزارش، حاکمیت به طور افراطی از نیروی سرکوب بر ضد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز استفاده کرده، هنوز هیچ یک از مجرمانی که بر ضد مردم و حقوق آنان رفتار خشن داشته و حتی در قتل شهروندان دست داشته اند به دست قانون نسپرده است و تنها به این مقدار بسنده کرده است که در پی شناسایی این افراد و سپردن آنان به دست نهادهای قانونی بین المللی است تا از این رهگذر به مجازات برسند  .

این گزارش از ده ها مورد قتل و بازداشت و شکنجه ی شرکت کنندگان در تظاهرات و جز آنان خبر داده و بر آن است که این رفتار حاکمیت تمام لایه های جامعه ی مدنی بحرین را فراگرفته است و این مقدار، مشتی است که نمونه ی خروار به شمار می رود و در برابر دیدگان جهانیان صورت می گیرد، اما دریغ که سازمان های حقوق بشری یا سازمان های مدافع حقوق کودکان و زنان، هیچ اقدامی برای برخورد با نادیده گرفتن حقوق انسان ها در بحرین انجام نداده و هیچ یک از عوامل این جنایات را تحت پیگرد قرار نداده یا در راستای بازداشتن حکومت بحرین از رفتار خود کاری نکرده است  .

بنیاد جهانی  شیعه رایتس واتش در ادامه ی گزارش به شماری از قانون شکنی های حکومت بحرین اشاره کرده، از جمله از نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی از سوی حاکمیت نام برده، یادآوری می کند که افراد متقاضی هویت بحرینی تنها و تنها بر پایه ی تبعیض مذهبی پذیرفته یا مردود می شوند، بدین معنی که تقاضای برخی پذیرفته، ولی در پاسخ به درخواست برخی دیگر سهل انگاری و بی توجهی می شود و از این رهگذر و به صورت آشکار ترکیب جمعیتی ـ مذهبی کشور به نفع حاکمیت تغییر یابد  .

این گزارش با استناد به ارقام، نام ها و عکس ها و بر پایه ی فعالان حقوقدان و شاهدان عینی شمار بازداشت شدگان بحرین را رو به فزونی دانسته، طلایه داران حقوق بشری از جمله عبدالهادی خواجه، زینب خواجه و نبیل رجب را از جمله ی این بازداشت شدگان بر شمرده اند  .

این گزارش از جامعه ی بین المللی، مردمی و حقوقی می خواهد تا در کنار بنیاد جهانی شیعه رایتس واچ قرار گرفته، از حقوق شیعیان در بحرین دفاع کند و برای اجازه یافتن ناظران بین المللی غیر عرب و غیر وابسته به کشورهای عربی برای ورود به بحرین و حقیقت یابی بکوشد  .

همچنین از رژیم بحرین می خواهد تمام بازداشت شدگان معترض از مرد و زن، کوچک و بزرگ را هرچه زودتر آزاد کند تا نزد خانواده خود بازگردند  .

گفتنی است که حاکمیت، این زندانیان را در کنار زندانیان خطرناک قرار داده است  .

در این گزارش نام شماری از نیروهای امنیتی که مرتکب جرم های شکنجه و تهدید به تجاوز به زنان و کودکان شده اند آمده است.

این سازمان در پایان گزارش خود از رژیم بحرین خواسته است تا زیان های وارد شده به خانواده های قربانیان را جبران کند و تمام کسانی را که در زیر پا گذاشتن حقوق انسانی معترضان مسالمت آمیز دست داشته اند تحت پیگرد قرار داده، آنان را به دادگاه جنایی بین المللی و نهادهای بین المللی ذی ربط معرفی کرده و ارتش عربستان سعودی را از این کشور بیرون راند و مساجد و دیگر اماکن شیعیان را محترم شمارد

http://shiarightswatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-05-25-15-45-58&catid=67:arabic&Itemid=73.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …