شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

حضور دیدبان حقوق شیعیان جهان و سازمان جهانی نفی خشونت در همایش دفاع از آزادی ادیان

سفارت کانادا در واشنگتن همایشی تحت عنوان «دفاع از آزادی در ادیان» برگزار کرد که دیدبان حقوق شیعیان جهان و سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) به عنوان نمایندگان شیعیان جهان در آن شرکت نمودند.
یکی از منابع دیدبان حقوق شیعیان جهان (سازمان shia rights watch) اظهار داشت: شرکت کنندگان، مهم ترین امور انسانی و حق کشی های رخ داده در شماری از کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: بارزترین مسائل انسانی و حق کشی هایی که شهروندان شیعه در عراق، بحرین، سوریه و اندونزی با آن روبه رو هستند، دیگر موضوع مطرح شده در این همایش بود.
وی یادآوری کرد: این همایش به دعوت سفیر کانادا و به منظور استقبال از دکتر اندر وبنت، سفیر جدید دفاع از آزادی ادیان و تجمع ها برگزار شد.
او توضیح داد که دولت کانادا منصب سفیر دفاع از آزادی ادیان را با همکاری بخش آمریکایی آن که زیر نظر رئیس جمهوری آمریکا فعالیت می کند، مجدداً فعال کرد.
بیش از یکصد شخصیت فعال در زمینه ی دفاع از آزادی ها و اعتقادات مذهبی ـ دینی در این همایش حضور داشتند.
بنابه اظهارات عضو دیدبان حقوق شیعیان، شرکت کنندگان در این همایش بر ضرورت هماهنگی سازمان های انسانی از رهگذر همکاری و اجرای پاره ای طرح ها که از مردم عادی در برابر ستم های حاکم بر جامعه شان دفاع و حمایت می کند تأکید کردند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …