دوشنبه , خرداد ۲۸ ۱۴۰۳

حمله به زندانیان بى دفاع تعارض آشکار با ابتدائی ترین اصول اخلاقی بشمار می آید

شیعه رایتس واتش واشنگتن دی سی . حمله به به بند 350 زندان اوین وضرب وشتم زندانیان بی دفاع ساکن در این بند توسط مأموران زندان، نگرانی های فزاینده ای را درباره نقض حقوق اساسی واولیه زندانیان در ایران دامن زده است. هرچند اساساً مفهومی به نام زندانی سیاسی وعقیدتی در تضاد آشکار با آموزه های اسلام وتشیع قرار دارد واعراف ومواثیق ومعاهدات بین المللی نیز بر ضرورت آزادی بیان پای فشرده اند، اما این زندانیان به دلایل سیاسی وعقیدتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بوده اند وجز ابراز نظر وعقیده اتهامی متوجه ایشان نیست.

 با این همه وفارغ از اینکه این زندانیان به چه دلیل به زندان گرفتار آمده اند ویا اساساً حکم صادر شده درباره آنان پس از طی روندی قانونی ومنصفانه صورت گرفته است یا خیر، اما قدر مسلم آنستکه این زندانیان در دوران زندان وبراساس حکم شارع مقدس، دیدگاه فقها ومراجع عظام شیعه وبرپایه قوانین واعراف بین المللی از حقوقی اولیه وابتدائی برخوردارند که رعایت این حقوق واستیفای آنها شرعاً وقانوناً الزامی است. برخورداری از امنیت جانی وتأمین سلامتی زندانی از مهمترین این حقوق است که مسئولیت مستقیم تأمین آن برعهده مسئولان زندان است.

 نقض این حق اساسی واولیه وضرب وشتم زندانیان نه تنها با هیچ یک از اصول پذیرفته شده حقوقی وقانونی سازگار نیست بلکه از لحاظ اخلاقی نیز مذموم ونکوهیده است ونه تنها عملی غیر شرعی وغیر قانونی، بلکه در تعارض آشکار با ابتدائی ترین اصول اخلاقی بشمار می آید.

 توجه به این نکته نیز ضروری است که نقض حقوق اولیه این زندانیان وبه خطر انداختن امنیت جانی وسلامت آنان تنها به شخص این زندانیان محدود نمانده وعملاً  آسیبهای روحی فراوانی را برای خانواده های این زندانیان موجب شده است. مادران، پدران، همسران وفرزندان این زندانیان بیگناه که این روزها بیش از هر چیز نگران ودغدغه مند وضعیت فرزندان زندانی  خود هستند، از قربانیان غیر مستقیم این اعمال غیرقانونی بشمار می آیند.

 ما در سازمان دیده بان حقوق شیعه ضمن محکوم ساختن اینگونه اعمال غیرقانونی ومعارض با شرع الهی، از مسئولان امر تقاضای رسیدگی به این حادثه اسف بار وشناسایی وبرخورد با مسئولان ومسببان آنرا داریم تا در آینده شاهد تکرار حوادثی از این قبیل نباشیم.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …