شنبه , تیر ۲ ۱۴۰۳

حکم زندان برای یکی از اساتید حوزۀ علمیه قم

بسم الله الرحمن الرحیم

(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط   (الحدید-25

2015-09-19

دادگاه ویژۀ روحانیت در ادامه سلسله احکام غیر شرعی خود، این بار اقدام به صدور حکم زندان برای یکی از اساتید حوزۀ علمیه قم کرده است. برپایۀ رأی صادره از سوی دادگاه ویژۀ روحانیت شهر قم، آیت الله محمد رضا نکونام تنها به اتهام انتشار مطلبی در روزنامۀ رسمى به دو سال زندان محکوم شده است. آنچنانکه از شواهد ماجرا پیداست، این حکم در پی انتقاد آیت الله نکونام نسبت به اظهار نظر و فتواى یکی از مراجع تقلید صورت  گرفته است وعنوان اتهامی محکوم این پرونده “توهین به یکی از مراجع تقلید” دانسته شده است. ما در سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه حکم صادره توسط دادگاه ویژۀ روحانیت را حکمى برخلاف عرف حوزه هاى علمیه  وخارج از روال ورویۀ قانونی دانسته وخواستار بازنگری وتجدید نظر نسبت به این حکم غیر شرعی وغیر قانونی هستیم.

آنچه در حکم صادره توسط دادگاه ویژۀ روحانیت جلب توجه می نماید، شائبۀ سیاسی بودن آن است. در اینکه توهین به مقام شامخ مرجعیت شیعه به هیچ وجه پذیرفته وقابل قبول نیست، شکی نیست ، ولى نقد فکر یکى از مهمترین وضائف اساتید است در عرف حوزه هاى علمیه شیعه، وتمامى کتابهاى فقه شیعه بر همین رویه استوار است.، اما در شرایطی که تمامی تریبونهای رسمی وغیر رسمی کشور از روزنامه ومجله گرفته تا صدا وسیما وتریبون نماز جمعه ووبسایتهای خبری تمامی توان وامکانات خود را وقف توهین وافترا به مرجع تقلیدی دیگر در همان کشور وشهر ومحله کرده اند، محاکمه ودادگاهی کردن یک روحانی تنها به جرم انتقاد از فتواى یک مرجع تقلید دیگر بیش از هرچیز به یک بازی سیاسی  شبیه است.

براین اساس وبا توجه به وضعیت جسمی آیت الله نکونام وسکتۀ مغزی ایشان در زندان، سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت ایشان و آزادی ایشان ونیز تجدید نظر در روالهای احکام صادره از این دادگاه است که زمینه ساز سلب ونقض آزادی بیان وعقیده هستند.

                                                                        سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه

                                                                        واشنگتن

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …