دوشنبه , تیر ۱۳ ۱۴۰۱

دانشگاه الازهر مصر و ترویج تبییض اعتقادی

یک دانشجو به اتهام شیعه بودن در دانشگاه الازهر مصر تحت بازجویی قرار دارد. زنی که دانشجوی مهمترین دانشگاه مصر است در صورت ثابت شدن شیعی بودنش محکوم به اخراج از دانشگاه می شود. دانشجویان با متهم کردن این زن به جرم شیعه بودن، شکوایه ای بر علیه وی تنظیم کردند.

کشور مصر، اخیراً، اقدامات تبیعض آمیز خود را علیه شیعیان شدیدتر کرده است . سازمان دفاع از شیعیان جهان (shia rights watch)، ابراز تأسف می کند از اینکه رشد سریع گرایشات ضد شیعه در این کشور به جایی رسیده است که شهروندان، انجام فرائض شیعی را جرم قلمداد می کنند. افراط گرایان سلفی و وهّابی از طریق رسانه های اجتماعی به تشویق مخالفان شیعی مصری می پردازند. در نتیجه تبیض و تنفّر نسبت به مسلمانان شیعه در میان مردم در حال افزایش است.

با توجه به منشور بین المللی سازمان حقوق بشر و قانون اساسی کشور مصر، برخودر عقیدتی با دانشجو غیر قانونی است. دانشگاه الازهر نباید با نقض حقوق بشر و تسلیم در برابرتفکّرات سلفی به اعتبار خود لطمه بزند.

این سازمان (shia rights watch) از دانشگاه الازهر می خواهد تا بازجویی های غیرقانونی را با متوقف کند و شیعیان را به رسمیت بشناسد.

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …