پنجشنبه , مرداد ۴ ۱۴۰۳

دیدبان حقوق شیعیان: رژیم قطر برخورد با مسلمانان شیعه را متوقف کند

دیدبان حقوق شیعیان جهان با صدور بیانیه ای برخوردهای غیرانسانی، غیرقانونی و خصمانه و روز افزون رژیم قطر بر ضد شهروندان شیعی امیرنشین قطر را محکوم کرد. این سازمان از دیرباز بسیاری از تعرض های معنوی و مادی بر ضد شهروندان شیعه ی قطری و شیعیانی که به این کشور وارد شده اند را ردیابی و ثبت کرده است.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: از جمله اقدام های ظالمانه ی رژیم قطر بر ضد شیعیان آن سامان، ویران کردن مساجد و حسینیه های شیعیان است که آخرین آن مسجد «الصفار» و حسینیه ی تاریخی امام حسین علیه السلام در دوحه پایتخت قطر بوده است که هنوز مجوزی برای ساخت مسجد و حسینیه ی جدید به آنان داده نشده است. از دیگر سو رژیم حاکم بر قطر از دعوت سخنرانان برای حسینیه های موجود ممانعت و عرصه را بر روحانیون و علمای شیعی قطر تنگ کرده است.
افزون بر این اقدام ها، رژیم قطر، مرکز فرهنگی شیعی آن سامان را تعطیل و پروانه ی فعالیت آن را لغو کرده است. ویران کردن گورستان شیعیان که چند ماه پیش صورت گرفت و مواردی دیگر از این دست رفتارها که در گزارش ماهانه ی این سازمان خواهد آمد، دیگر اقدامات ضد شیعی این رژیم است.
در پایان بیانیه آمده است: این سازمان، نسبت به پیامدهای اقدامات نژادپرستانه پیش گفته که حقوق شهروندی و قوانین کشوری را نادیده می گیرد، به حاکمان قطر هشدار داده، از آن می خواهد تا در سیاست های مذهبی خود تجدیدنظر کند، چراکه در هر صورت بر جامعه ی قطری ـ که برادرانه با هم زندگی می کنند ـ تأثیر دارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …