جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

دیدبان حقوق شیعیان: رژیم قطر برخورد با مسلمانان شیعه را متوقف کند

دیدبان حقوق شیعیان جهان با صدور بیانیه ای برخوردهای غیرانسانی، غیرقانونی و خصمانه و روز افزون رژیم قطر بر ضد شهروندان شیعی امیرنشین قطر را محکوم کرد. این سازمان از دیرباز بسیاری از تعرض های معنوی و مادی بر ضد شهروندان شیعه ی قطری و شیعیانی که به این کشور وارد شده اند را ردیابی و ثبت کرده است.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: از جمله اقدام های ظالمانه ی رژیم قطر بر ضد شیعیان آن سامان، ویران کردن مساجد و حسینیه های شیعیان است که آخرین آن مسجد «الصفار» و حسینیه ی تاریخی امام حسین علیه السلام در دوحه پایتخت قطر بوده است که هنوز مجوزی برای ساخت مسجد و حسینیه ی جدید به آنان داده نشده است. از دیگر سو رژیم حاکم بر قطر از دعوت سخنرانان برای حسینیه های موجود ممانعت و عرصه را بر روحانیون و علمای شیعی قطر تنگ کرده است.
افزون بر این اقدام ها، رژیم قطر، مرکز فرهنگی شیعی آن سامان را تعطیل و پروانه ی فعالیت آن را لغو کرده است. ویران کردن گورستان شیعیان که چند ماه پیش صورت گرفت و مواردی دیگر از این دست رفتارها که در گزارش ماهانه ی این سازمان خواهد آمد، دیگر اقدامات ضد شیعی این رژیم است.
در پایان بیانیه آمده است: این سازمان، نسبت به پیامدهای اقدامات نژادپرستانه پیش گفته که حقوق شهروندی و قوانین کشوری را نادیده می گیرد، به حاکمان قطر هشدار داده، از آن می خواهد تا در سیاست های مذهبی خود تجدیدنظر کند، چراکه در هر صورت بر جامعه ی قطری ـ که برادرانه با هم زندگی می کنند ـ تأثیر دارد.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …