دوشنبه , تیر ۲۵ ۱۴۰۳

دیدبان حقوق شیعیان: سکوت مجامع بین المللی در قبال فجایع بحرین، غیر قابل توجیه است

دیدبان حقوق شیعیان جهان طی بیانیه ای از سکوت شک برانگیز جامعه ی جهانی در برابر جنایات و حق کشی هایی که همه روزه به وسیله ی نیروهای سرکوبگر وابسته به رژیم حاکم بحرین در این کشور رخ می دهد ابراز نارضایتی کرد.
در چند هفته ی گذشته اقدام های سرکوبگرانه بر ضد شهروندان بحرینی روند صعودی گرفته، فراتر این که رژیم حاکم با یاری گرفتن از افراد مسلح و میلیشیای غیر نظامی، بدون محدودیت و بی توجه به نمادها و مقدسات ملت بحرین دست به اقدام های تجاوزگرانه به حقوق شهروندان از تمام لایه های اجتماعی زده است.
در این بیانیه آمده است: سازمان دیدبان حقوق شیعیان در چند روز گذشته ده ها جنایت و تجاوز به حقوق و حریم شهروندان بحرینی در مناطق شیعه نشین را به طور مستند ثبت کرده است. شایان توجه است که این اقدام ها در چارچوب برنامه ای دولتی و به منظور مجازات جمعیِ شیعیان صورت می گیرد، چراکه رژیم حاکم نتوانسته است برنامه ای برای اصلاح اوضاع و گفتگو و مذاکره با اغلبیت شهروندان تدارک ببیند.
متأسفانه همزمان با این اقدام های رژیم، جامعه ی جهانی چشم و گوش خود را بر حوادثی که در این کشور رخ می دهد بسته است؛ رفتاری که شک برانگیز بوده، رژیم حاکم را به ادامه ی رفتار ضد حقوق بشری اش تشویق می کند، مانند بازداشت گروهیِ افراد و حتی کودکان بی گناه، رفتارهای وحشیانه، شکنجه ی بدنی و روانی، تجاوز و تخریب دارایی شهروندان.
لذا این سازمان، مسئولیت آنچه که در بحرین و نسبت به شهروندان بی دفاع رواداشته می شود، متوجه جامعه ی جهانی دانسته، از سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای دمکراتیک منطقه می خواهد بدون از دست دادن وقت دست به کار شده، از بدتر شدن اوضاع در بحرین، به ویژه بعد از بالا گرفتنِ نگران کننده ی اوضاع انسانی در این کشور، جلوگیری کنند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …