پنجشنبه , اسفند ۱۰ ۱۴۰۲

دیدبان حقوق شیعیان: سکوت مجامع بین المللی در قبال فجایع بحرین، غیر قابل توجیه است

دیدبان حقوق شیعیان جهان طی بیانیه ای از سکوت شک برانگیز جامعه ی جهانی در برابر جنایات و حق کشی هایی که همه روزه به وسیله ی نیروهای سرکوبگر وابسته به رژیم حاکم بحرین در این کشور رخ می دهد ابراز نارضایتی کرد.
در چند هفته ی گذشته اقدام های سرکوبگرانه بر ضد شهروندان بحرینی روند صعودی گرفته، فراتر این که رژیم حاکم با یاری گرفتن از افراد مسلح و میلیشیای غیر نظامی، بدون محدودیت و بی توجه به نمادها و مقدسات ملت بحرین دست به اقدام های تجاوزگرانه به حقوق شهروندان از تمام لایه های اجتماعی زده است.
در این بیانیه آمده است: سازمان دیدبان حقوق شیعیان در چند روز گذشته ده ها جنایت و تجاوز به حقوق و حریم شهروندان بحرینی در مناطق شیعه نشین را به طور مستند ثبت کرده است. شایان توجه است که این اقدام ها در چارچوب برنامه ای دولتی و به منظور مجازات جمعیِ شیعیان صورت می گیرد، چراکه رژیم حاکم نتوانسته است برنامه ای برای اصلاح اوضاع و گفتگو و مذاکره با اغلبیت شهروندان تدارک ببیند.
متأسفانه همزمان با این اقدام های رژیم، جامعه ی جهانی چشم و گوش خود را بر حوادثی که در این کشور رخ می دهد بسته است؛ رفتاری که شک برانگیز بوده، رژیم حاکم را به ادامه ی رفتار ضد حقوق بشری اش تشویق می کند، مانند بازداشت گروهیِ افراد و حتی کودکان بی گناه، رفتارهای وحشیانه، شکنجه ی بدنی و روانی، تجاوز و تخریب دارایی شهروندان.
لذا این سازمان، مسئولیت آنچه که در بحرین و نسبت به شهروندان بی دفاع رواداشته می شود، متوجه جامعه ی جهانی دانسته، از سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای دمکراتیک منطقه می خواهد بدون از دست دادن وقت دست به کار شده، از بدتر شدن اوضاع در بحرین، به ویژه بعد از بالا گرفتنِ نگران کننده ی اوضاع انسانی در این کشور، جلوگیری کنند.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …