سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۴۰۳

دیده بان حقوق شیعیان جهان: مرسی باید از شیعیان جهان عذرخواهی کند

سازمان shia rights watch طی بیانیه ای مطالب نقل شده از سوی محمد مرسی رئیس جمهور فعلی مصر درباره ی شیعیان مصر را محکوم کرده، آن را جرمی قانونی می داند که تمام عرف ها و پیمان های حقوق بشریِ تصویب و پذیرفته شده از سوی جامعه ی بین المللی را نادیده گرفته است و از نگاه این سازمان، چنین اظهاراتی تحریک آشکار بر ضد یک مذهب اسلامی ریشه دار و پر دیرینه در داخل و خارج به شمار می رود.
این سازمان تأکید کرده است: اگر مطالب نقل شده از سوی رئیس جمهوری فعلی مصر ثابت شود، شایستگی او را برای رهبری مصرِ پس از انقلاب مردم که برای دمکراسی، آزادی و رعایت حقوق بشر به وجود آمد بی اعتبار می کند، به ویژه این که چنین اظهاراتی او را از معیارهای اساسی و اصلی برای ریاست دولت، به عنوان رئیس و حامی تمام ملت مصر و نه یک مذهب، تهی می کند.
بنابه نقل یکی از مشاوران محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر او گفته است: خطر شیعیان بر مسلمانان از خطر یهود به مراتب بیشتر است.
این اظهارات، فوق العاده خطرناک از منویاتی حکایت دارد که بر ضد اقلیت شیعه و دیگر اقلیت های دینی مصر به یک اندازه و در یک سطح تدارک دیده شده است.
از این رو سازمان shia rights watch از رئیس جمهور مصر می خواهد که مسئولانه حقیقت آنچه از او نقل شده است روشن کرده، در صورت صحت چنین مطلبی به طور رسمی و علنی عذرخواهی نماید.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …