شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

رئیس جمهور مصر مسئول ترور شیخ حسن شحاته است و باید محاکمه شود

در پی ترور شیخ حسن شحاته و شماری از همراهانش در روز یکشنبه (2/4/92) سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، طی بیانیه ای این جنایت وقیحانه را محکوم و رئیس جمهور مصر، محمد مرسی العیاط را مسئول آن دانست.
این سازمان تأکید می کند که این اقدام تحریک آمیز با نظارت مستقیم رئیس جمهور مصر بر ضد مسلمانان شیعی مذهب صورت گرفته است و رئیس جمهور مصر عمده ترین انگیزه را در ارتکاب جنایت ترور آقای شیخ حسن شحاته و همراهانش داشته است.

در این بیانیه آمده است: این سازمان پیشتر نسبت به پیامدهای تعرض به مسلمانان شیعه مذهب که پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی رخ داده و نیز تنش های مشکوک برای تحریک های مذهبی و گستراندن ادبیات نفرت که به ایجاد تنگنای مستمر بر ضد اقلیت شیعه منجر شده بود ، به حاکمیت مصر هشدار داده است.
حادثه اخیر ـ که آخرین آن نخواهد بود ـ اقدام جنایتکارانه و تروریستی بر ضد شیخ حسن شحاته و همراهانش در این راستا بوده است.
از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از قوه قضائیه مصر می خواهد تا رئیس جمهور مصر را برکنار و به اتهام ایجاد فتنه مذهبی و تلاش در راه نابود کردن صلح اجتماعی ـ که ادله و قرائن فراوانی بر آن دلالت دارد ـ او را محاکمه کند.دیگر اینکه طراحان و شرکت کنندگان در ترور شیخ حسن شحاته و همراهانش را نیز قصاص نمایند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …