دوشنبه , مرداد ۱ ۱۴۰۳

رژیم بحرین همچنان به جنایات پلید خود ادامه می دهد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیانShia Rights Watch با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رژیم بحرین همچنان به جنایات پلید خود ادامه می دهد.
در بیانیه ی این سازمان آمده است: شماری از مزدوران رژیم خودکامه ی بحرین در بازجویی از زندانیِ آزادی، خانم ریحانه موسوی رفتاری به شدت غیر انسانی و مغایر با کرامت انسان ها داشته، او را برهنه کردند که این اقدام را باید به اقدام ها و جنایاتی که طی دو سال گذشته نسبت به معترضان روا داشته شده است، افزود.
خانم ریحانه موسوی در دادگاه و در حضور گواهانی این مطلب را تأیید کرد و آن را شکنجه ای رسوا و غیر اخلاقی و غیر قانونی برای گرفتن اعتراف از خود، دانست.
در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان تأکید می کند که رژیم بحرین همچنان در رفتارهای غیر انسانی و نادیده گرفتن کرامت انسان ها ادامه می دهد، لذا برای جلوگیری از ادامه ی چنین رفتارهایی از سوی رژیم بحرین، جامعه ی بین المللی دخالت کند و به یاری ملت ستمدیده ی بحرین بشتابد. در همین حال از سازمان ملل متحد و شورای امنیت می خواهیم این اقدامات را محکوم کند و با تلاشی جدی و همه جانبه راه حلی برای دورماندن شهروندان بحرینی از اقدام های سرکوبگرانه ی رژیم بر ضد مردم ارائه دهد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …