سه شنبه , اردیبهشت ۴ ۱۴۰۳

سازمان بین المللی حقوق شیعیان جهان: پیش نویس قانون اساسی مصر محتوایی تبعیض آمیز بر ضد شیعیان دارد

سازمان جهانی حقوق شیعیان طی بیانیه ای نسبت به محتوای ضد شیعی پیش نویس قانون اساسی فعلی مصر که در چند روز آینده به رأی گذاشته خواهد شد، به شدت ابراز نگرانی و تأسف کرده است، چراکه این پیش نویس دارای بندهایی تبعیض آمیز است و کیان تشیع در مصر را هدف گرفته است.
در این بیانیه آمده است: ماده ی 219 به این مطلب تصریح دارد که «اصول شریعت اسلامی شامل ادله ی کلی، قواعد اصولی و فقهی و مصادر معتبر آن در مذاهب اهل سنت و جماعت است» و این امر تبعیضی عمدی بر ضد مذهب تشیع را به نمایش می گذارد و به منزله ی نادیده گرفتن همه جانبه ی حقوق شهروندان شیعه و نیز نهادینه کردن تقسیم مذهبی به شمار می رود.
از این رو دیده بان حقوق شیعیان جهان از محمد مرسی، رئیس جمهور فعلی مصر می خواهد پیش نویس قانون اساسی فعلی را پس گرفته، و بخش هایی از آن که حقوق شهروندی و آزادی بیان را نادیده می گیرد اصلاح کند و تمام نمادهایی که حکایت از خودکامگیِ مورد استفاده ی رژیم گذشته، به ویژه آن دسته قوانینی که حقوق اقلیت های دینی را نادیده می گیرد را بزداید تا از این رهگذر به اصول دمکراسی برآمده از قیام اخیر مردم مصر عمل کند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …