پنجشنبه , مهر ۷ ۱۴۰۱

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، بازداشت شیخ محمد حسن حبیب را محکوم می کند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای اقدام ظالمانه ی اخیر رژیم سعودی در بازداشت روحانی شیعه، آقای شیخ محمد حسن حبیب را به شدت محکوم کرده، این اقدام را ادامه ی روش و منش مستبدانه ی هیأت حاکمه ی رژیم سعودی می داند که ملت مسلمان این کشور را به بند کشیده است.
بر پایه ی گزارش این بیانیه، منابع موثق در منطقه ی صفوی (یکی از شهرهای استان قطیف واقع در شرق عربستان) تأکید کرده اند که گروه مفتشان و بازرسان، که یکی از بازوهای امنیتی رژیم سعودی به شمار می روند روز جمعه (18/4/1395) آقای شیخ محمد حسن حبیب و شماری از اهالی شهر را بازداشت و به دلایلی صرفاً سیاسی به زندان برده است.
در این اطلاعیه آمده است: شیخ محمد حسن حبیب از شخصیت های بلند آوازه ی مذهبی در جامعه ی شیعی و از حامیان جنبش مسالمت آمیز برای احقاق حقوق مردم و اصلاحات سیاسی در آن منطقه است. بازداشت وی اقدامی ظالمانه و با انگیزه ی خاموش کردن صدای معترضان و سرکوب از سوی حاکمیت است؛ رژیمی که از هنگام به قدرت رسیدن، به خودکامی و تبعیض نژادی و تبعیض مذهبی بر ضد مسلمانان شیعه مذهب عادت کرده و هماره با خشونتِ همراه با سفاکی، مخالفان خود را سرکوب کرده و می کند.
این سازمان بر ضرورت آزادی فوری شیخ محمد حسن حبیب و همراهانش تأکید دارد و مسئولیت حفظ جان و سلامتیِ آنان را متوجه رژیم حاکم بر عربستان سعودی می داند و این که تمام بازداشت شدگان با دلایل سیاسی یا مذهبی باید آزاد شوند و از رژیم سعودی می خواهد از سیاست ظلم، سرکوب، خشونت و تروریسم بر ضد مجامع شیعی در سرزمین حرمین شریفین دست بردارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …