شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان : بی توجهی دولت نیجریه به وضعیت سلامتی شیخ ابراهیم زکزاکی

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان درباره ی وضعیت نگران کننده ی روحانی شیعه نیجریایی، آقای شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی و بی توجهی دولت آن کشور نسبت به این موضوع، بیانیه ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: منابع پزشکی اعلام کرده اند که اوضاع سلامتی آقای شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی رو به وخامت نهاده است و این وضعیت ادامه دارد. پس از قتل عامی که سال گذشته نیروهای امنیتی نیجریه در میان مسلمانان شیعه مذهب به راه انداختند و جان صدها کودک و زن و سالخورده را بی هیچ جرم و گناهی گرفتند، ماه هاست که نامبرده را ظالمانه بازداشت کرده اند.
این سازمان اطلاع یافته است که شیخ ابراهیم زکزاکی در شرایط بسیار بد بهداشتی قرار دارد و علی رغم نیاز شدیدش به پزشک و درمان، در این زمینه از سوی حکومتیان مورد بی توجهی قرار داده شده است؛ شرایط و اوضاعی که با ادامه یافتنش ممکن است جان شیخ زکزاکی را به خطر اندازد.
از این رو، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از مسئولان رسمی کشور نیجریه می خواهد هرچه زودتر او را آزاد کنند، سپس خدمات درمانی را در اختیار او بگذارند. همچنین حفاظت از جان و امنیت او را بر عهده ی دولت نیجریه می داند.
آزاد کردن زندانیان شیعه ی در بند، دیگر خواسته ی این سازمان است که باید هرچه زودتر و بدون فوت وقت انجام شود.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …