شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان جنایات اعمال شده بر ضد شیعیان یمن را محکوم کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، طی بیانیه ای خشونت و ترور اعمال شده بر ضد شیعیان یمن را که به صورت فزاینده و با انگیزه های مذهبی از سوی برخی جریان های تکفیری انجام می شود، محکوم کرد.

این سازمان تأکید کرد که در چند روز گذشته با پیگیری های خود، متوجه شده است که یک جریان مشکوک اقدام به ترور دو تن از شهروندان شیعه در صنعاء پایتخت یمن کرده که به شهادت آنان انجامیده است. این ترور با استفاده از سلاح دارای صدا خفه کن و در محل کار آن دو شهید رخ داده است. اصرار جریانِ مرتکب این جنایت ثابت می کند که ترور یادشده با برنامه ریزی قبلی، خونسردی و بدون واهمه ای از قانون یا مانعی انسانی و دینی صورت گرفته است.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان مسئولیت این جنایت را بر عهده ی دولت یمن می داند، چراکه دولت، مسئول امنیت شهروندان در داخل کشور است، لذا از دولت یمن می خواهد این جنایتکاران را دستگیر کرده، به کیفر اعمالشان برساند و همزمان در جستجو و شناسایی محرکان و طراحان این اقدام مجرمانه و جنایتکارانه باشد.

این سازمان همچنین نسبت به تکرار این حملات خونینِ ضد شیعی در یمن هشدار داده، آن را عامل برانگیخته شدن چالش ها و منازعات مذهبی و طایفه ای و در نهایت پدید آورنده ی جنگ خانگی در کشور می داند. آن هم کشوری که در نا آرامی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست و پا می زند؛ پدیده ای که اگر چهره نماید به فاجعه ای منطقه ای بدل خواهد شد که خشک و تر را سوزانده، چیزی بر جای نخواهد گذاشت.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …