شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان : سازمان ملل متحد در بحران بحرین دخالت کند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای احکام ظالمانه ی صادر شده از سوی دستگاه قضای بحرین بر ضد شهروندان معارض را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این قبیل احکام ظالمانه معمولاً جنبه ی سیاسی دارد و به منظور قلع و قمع و سرکوب مطالبات اصلاح گرانه ای که معارضان آن را سر می دهند صادر می شود.

این سازمان یادآوری می کند که اخیراً سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان اخباری دریافته است که بر مبنای آن، دادگاه های رژیم بحرین احکامی ظالمانه برای شماری از معارضان مسالمت جو صادر کرده که به شدت از سوی این سازمان محکوم است. روشن باشد که در صدور این احکام هیچ یک از معیارهای قانونی لحاظ نشده است و محاکم، بی طرفی و حرفه ای عمل کردن را در این احکام رعایت نکرده اند. این احکام، احکامی است از پیش صادر شده تا دهان ها را بسته و صدای اعتراض ها را خاموش کند و معترضان را بترساند و به صورت استبدادی تحت پیگرد قرار دهند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان از قوه ی قضائیه ی بحرین می خواهد که به عدالت و عدالت ورزی هنگام صدور حکم پایبند باشد و به هیچ وجه تسلیم فشارهای سیاسی حاکمان نشود؛ حاکمانی که با ابزار قضا تمام حقوق انسانی و دینی ملت بحرین را نادیده می گیرند و زیر پا می گذارند.

همچنین از سیستم قضایی بحرین می خواهد که در احکام ظالمانه و سیاست زده ی یادشده تجدیدنظر کند و رفتاری عادلانه داشته باشد، به ویژه این که افراد محکوم زیر شکنجه و فشار، اعتراف کرده اند و اعترافات آنان اختیاری نبوده است.

از نظر این سازمان، محاکمه ی شیخ حسن عیسی و همقطارانش از طبقه ی روحانیان انتقام شخصی است، چراکه آنان در راه آزادی و کرامت مبارزه می کنند؛ همان چیزی که از سال ها قبل ملت بحرین خواستار آن بوده و هستند و این که افراد محکوم شده نمادهای دینی و دارای حساسیت و اثرگذاری فراوان هستند.

همزمان این سازمان بر نفی تمام احکام ظالمانه ی اعدام تأکید دارد و از تمام نهادها و سازمان های حقوق بشری و انسانی می خواهد اقدامات سرکوبگرانه ی رژیم بحرین را یکصدا محکوم کنند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …