شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: سازمان ملل متحد باید از اعدام زندانیان عقیدتی در خاورمیانه به ویژه کشور بحرین جلوگیری کند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: سازمان ملل متحد باید از اعدام زندانیان عقیدتی در خاورمیانه به ویژه کشور بحرین جلوگیری کند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای از سازمان ملل متحد خواست تا از اعدام افرادی که به جرم ابراز نظر و عقیده در خاورمیانه به اعدام محکوم شده اند جلوگیری کند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد

پس از تحیت، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، در چارچوب تحقیق و تفحص درباره ی اوضاع و شرایط حاکم بر خاورمیانه، به ویژه در بحرین با اکثریت جمعیت شیعه مذهب، خصوصاً پس از جریان نا آرامی ها و عملیات سرکوب و شکنجه که در این کشور از سوی حاکمیت اعمال می شود، دریافته است که رژیم حاکم بر بحرین بر آن است که شماری از زندانیانِ سیاسی فعال مدنی خود را به جوخه ی اعدام بسپارد.

برای مثال، دادگاه های رژیم بحرین چندین تن از معترضانِ بی دفاع را به اعدام محکوم کرده است؛ بدون این که معیارهای قانونی داشته یا از ابتدایی ترین لوازم و عناصر عدالت برخوردار باشد. این عمل اقدامی است نومیدانه و مأیوسانه برای مهار کردن افرادی که خواستار عدالت اجتماعی، حقوقی و دموکراسی هستند که عرف های گوناگون و قانون اساسی سراسر جهان آن را پذیرفته و بدان پایبند می باشند.

آنچه اخیراً در بحرین رخ داده و می دهد، در واقع اقدامی است بحران آفرین از سوی رژیم حاکم که به ستم حکمرانی می کند که سابقه نداشته است. وانگهی به پیامدهای فرار به جلو که به صورت خیره سرانه چهره نموده است بی اعتنایی می کند.

به نظر می رسد و ترجیحاً این گونه است که اقدامات ضد مردمی رژیم بحرین پیامدهایی نکوهیده و مخاطره آمیز خواهد داشت که ملت بی دفاع و سرکوب شده ی بحرین بیشترین زیان را از آن خواهد دید.

لذا این سازمان از سازمان ملل متحد می خواهد هرچه سریع تر با جلوگیری از اجرای احکام اعدام صادر شده درباره ی فعالان سیاسی، از بحرانی تر شدن اوضاع در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در بحرین جلوگیری کند و در مرحله ی بعد رژیم بحرین را به تعامل انسانی و قانونی با مطالبات مشروع ملت فراخواند تا از این رهگذر اصول دموکراسی در این کشور پی نهاده و حقوق انسانیِ مورد نظر به شهروندان داده شود.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …