جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان عربستان سعودی و بحرین با حذف فیزیکی معارضان شیعی، به صورت خطرناکی به بحران دامن می زنند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای آورده است که بر پایه ی رهگیری این سازمان، در چند ساعت گذشته دو رژیم سعودی و بحرینی، حملاتی کینه توزانه و انتقام جویانه بر ضد شهروندان شیعه، در دو کشور عربستان سعودی و بحرین به راه انداخته اند.
بنا بر اخبار به دست آمده ی میدانی، این هماهنگیِ برنامه ریزی شده دو رژیم برای سرکوب شهروندان بی دفاع و اِعمال عملیات وحشیانه، ده تن کشته و مجروح بر جای گذاشته است.
از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از جامعه ی جهانی، به ویژه از کشورهای غربیِ همپیمان با دو رژیم یاد شده، که قانون اساسی و مصوبه های قانونی شان بر رعایت حقوق بشر اصرار دارد خواست، از سکوت شرم آوری که دولت هایشان در قبال فجایعی که بر ضد مردم و زنان و کودکان و سالخوردگان و جوانانِ بی دفاع و بی گناه در پیش گرفته اند دست بردارند.
در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان، گزارشی از جنایاتی که در چند ساعت گذشته در عربستان سعودی و بحرین رخ داده است را به کشورهای غربی و سازمان های بین المللی و حقوقی ارائه خواهد کرد.
بر پایه ی پیگیری های نماینده ی این سازمان، نیروهای سرکوبگر عربستان سعودی، شهر العوامیه واقع در منطقه ی القطیف در شرق عربستان را از چند طرف مورد حمله ی سنگین خود قرار داده و طی این حمله ده ها خودرو نظامی زره پوش به کار گرفته شده و با تیراندازی بی هدف نیروهای امنیتی، یک جوان به نام «علی محمد عبدالله» به شهادت رسید و حدود 26 تن از مردم بی دفاع که زنان و کودکان نیز در میان آنان دیده می شوند زخمی شده اند.
علی محمد عبدالله از فعالانِ بر ضد سیاست های نژادپرستانه و سرکوبگرانه ی عربستان سعودی و بحرین علیه شیعیان بود و از سوی دستگاه امنیتی عربستان سعودی و رژیم بحرین تحت پیگرد قرار داشت.
بنا به اظهارات افراد محلی، اقدام نیروهای سرکوبگر به کشتن فرد مورد تعقیب، یعنی علی محمد عبدالله و استفاده از تمام وسایل جنگی بر ضد او عمدی بوده است.
این سازمان تأکید کرده است که اقدام رژیم به حذف فیزیکی علی محمد عبدالله، اقدام و جنایتی برای وحشت آفرینی در میان مردم عادی و تجاوز آشکار بر ضد مردم بی دفاع است و تغییر روشی مخاطره آمیز و آشکار، در تحت تعقیب قرار دادن شیعیان معترض از سوی رژیم عربستان سعودی و رژیم بحرین به شمار می رود و هر دو رژیم در این زمینه به یک اندازه و همسان عمل می کنند و این رفتار، نموداری نگران کننده بر پرونده ی سرکوب آزادی و مصادره ی حقوق فردی و اجتماعی مردم از سوی رژیم های یادشده افزوده است؛ امری که حمایت از شهروندان دو کشور در برابر سیاست های احمقانه و سبک سرانه ی عربستان سعودی و رژیم بحرین را می طلبد.
این سازمان در پایان بیانیه ی خود خطاب به دولت های همپیمان این رژیم ها آورده است:
دولت های همپیمان با این رژیم ها نسبت به نادیده گرفته شدن قوانین بین المللی و قوانین داخلی ـ منطقه ای مسئول هستند، چراکه در برابر جنایات این دو رژیم سکوت می کنند و از دیگر سو حمایت های سیاسی و امنیتی خود را از حاکمان ریاض و منامه همچنان ادامه می دهند.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …