شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان عربستان سعودی و بحرین با حذف فیزیکی معارضان شیعی، به صورت خطرناکی به بحران دامن می زنند

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای آورده است که بر پایه ی رهگیری این سازمان، در چند ساعت گذشته دو رژیم سعودی و بحرینی، حملاتی کینه توزانه و انتقام جویانه بر ضد شهروندان شیعه، در دو کشور عربستان سعودی و بحرین به راه انداخته اند.
بنا بر اخبار به دست آمده ی میدانی، این هماهنگیِ برنامه ریزی شده دو رژیم برای سرکوب شهروندان بی دفاع و اِعمال عملیات وحشیانه، ده تن کشته و مجروح بر جای گذاشته است.
از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از جامعه ی جهانی، به ویژه از کشورهای غربیِ همپیمان با دو رژیم یاد شده، که قانون اساسی و مصوبه های قانونی شان بر رعایت حقوق بشر اصرار دارد خواست، از سکوت شرم آوری که دولت هایشان در قبال فجایعی که بر ضد مردم و زنان و کودکان و سالخوردگان و جوانانِ بی دفاع و بی گناه در پیش گرفته اند دست بردارند.
در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان، گزارشی از جنایاتی که در چند ساعت گذشته در عربستان سعودی و بحرین رخ داده است را به کشورهای غربی و سازمان های بین المللی و حقوقی ارائه خواهد کرد.
بر پایه ی پیگیری های نماینده ی این سازمان، نیروهای سرکوبگر عربستان سعودی، شهر العوامیه واقع در منطقه ی القطیف در شرق عربستان را از چند طرف مورد حمله ی سنگین خود قرار داده و طی این حمله ده ها خودرو نظامی زره پوش به کار گرفته شده و با تیراندازی بی هدف نیروهای امنیتی، یک جوان به نام «علی محمد عبدالله» به شهادت رسید و حدود 26 تن از مردم بی دفاع که زنان و کودکان نیز در میان آنان دیده می شوند زخمی شده اند.
علی محمد عبدالله از فعالانِ بر ضد سیاست های نژادپرستانه و سرکوبگرانه ی عربستان سعودی و بحرین علیه شیعیان بود و از سوی دستگاه امنیتی عربستان سعودی و رژیم بحرین تحت پیگرد قرار داشت.
بنا به اظهارات افراد محلی، اقدام نیروهای سرکوبگر به کشتن فرد مورد تعقیب، یعنی علی محمد عبدالله و استفاده از تمام وسایل جنگی بر ضد او عمدی بوده است.
این سازمان تأکید کرده است که اقدام رژیم به حذف فیزیکی علی محمد عبدالله، اقدام و جنایتی برای وحشت آفرینی در میان مردم عادی و تجاوز آشکار بر ضد مردم بی دفاع است و تغییر روشی مخاطره آمیز و آشکار، در تحت تعقیب قرار دادن شیعیان معترض از سوی رژیم عربستان سعودی و رژیم بحرین به شمار می رود و هر دو رژیم در این زمینه به یک اندازه و همسان عمل می کنند و این رفتار، نموداری نگران کننده بر پرونده ی سرکوب آزادی و مصادره ی حقوق فردی و اجتماعی مردم از سوی رژیم های یادشده افزوده است؛ امری که حمایت از شهروندان دو کشور در برابر سیاست های احمقانه و سبک سرانه ی عربستان سعودی و رژیم بحرین را می طلبد.
این سازمان در پایان بیانیه ی خود خطاب به دولت های همپیمان این رژیم ها آورده است:
دولت های همپیمان با این رژیم ها نسبت به نادیده گرفته شدن قوانین بین المللی و قوانین داخلی ـ منطقه ای مسئول هستند، چراکه در برابر جنایات این دو رژیم سکوت می کنند و از دیگر سو حمایت های سیاسی و امنیتی خود را از حاکمان ریاض و منامه همچنان ادامه می دهند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …