دوشنبه , مرداد ۱ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همایش ضد شیعی دراندونزی رامحکوم کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای اعلام کرد این سازمان در نهایت نگرانی اخباری از اندونزی دریافته است که بر اساس آن، رژیم حاکم بر این کشور برای جریان های تکفیری افراط گر، همایشی جهانی برگزار نموده که به کینه توزی، خشونت و تحریک بر ضد مسلمانان شیعی مذهب فرا می خواند. این همایش تبعیض مذهبی، ضربه ای آشکار بر حقوق بشر، تلاشی برای جنگ و فتنه ی مذهبی و نابودکننده ی همزیستی مسالمت آمیز میان جوامع اسلامی به شمار می رود.
پیام ها و بیانیه هایی که در این همایش خوانده شد، نه تنها مسموم و کاملاً با گرایش مذهبی و ضد مذهبی بود، بلکه بی پرده به کشتن شیعیان و جنگ بر ضد آنان فرا می خواند.
در این بیانیه آمده است: این سازمان سرپرستی و مدیریت رژیم اندونزی بر این همایش را محکوم کرده و مسئولیت قانونی و شرعی پیامدهای چالش های دینی یا خشونت های مذهبی که در آینده چهره نماید متوجه رژیم حاکم بر این کشور می داند.
این سازمان همچنین از سازمان جهانی حقوق بشر، سازمان هیومن رایتس واچ و تمام سازمان های حقوق جهان می خواهد پیگیر مسائل و تصمیماتی باشد که در این همایش گرفته شده است و بر اساس آن به طور علنی حقوق بشر نادیده گرفته شده و بی پروا به خشونت فرا خوانده شده است.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …