چهارشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همزمان با تصویب قوانینی با موضوع «دگرباشی» از فزونی یافتن ستم بر ضد شیعیان جهان ابراز نگرانی کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با توجه به روند رو به شتاب مورد ستم قرار گرفتن شیعیان بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
خدای متعال می فرماید: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است» (بقره/256).

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نسبت به سقوط فکری و سیاسی از سوی برخی از رژیم های سیاسی در خاورمیانه بر ضد مسلمانان شیعه مذهب به ویژه در ایجاد تنگناها و مصادره ی آزادی های اعتقادی و انسانی اعمال می شود سخت نگران بوده و چنین روندی را محکوم می دارد.

با این هدف برخی از نظام ها و رژیم های سیاسی، سیاستِ برنامه ریزی و تدارک شده ای را با هدف مصادره ی حقوق بنیادین شهروندان مسلمان شیعه مذهب در پیش گرفته اند و این در حالی است که زمینه ی آزادی همه جانبه ی فکری و اجتماعی را برای جریان های نفوذی به جوامع اسلامی مانند تأسیس احزاب لائیسم فراهم آورده و انتشار پدیده ی غریب و بیگانه ی خود را «دگرباشی» مجاز داشته اند و به هیچ وجه چنین برخوردی نکرده و پیروان رفتاری و فکری آن را مورد تعرض قرار نداده اند.

در روزهای گذشته دیده شده است که در برخی رژیم ها و از سوی دستگاه حکومتی در قالب و صورتِ ممنوعیت کتاب های شیعی به ایجاد تنش پرداخته شده و فراتر اینکه برخی از مؤسسه های شیعی فعال در امور دینی و فرهنگی را بدون هیچ واهمه و نگرانی و بی توجه به احساسات شهروندان به اموری همچون جنایت و لگدکوب کردن حقوق شهروندی و آزادی های عمومی و فردی متهم ساخته اند.

این سازمان بر آن است که این رفتارهای تبعیض نژادی از روشی حکایت دارد که کینه و نفرت را به صورت نهفته بر ضد شیعیان ترویج می کند و اندیشه ی خشونت طلبی را که جریان های تکفیری در پسِ پرده ی آن خود را پنهان کرده اند برگزیده است. لذا شرایط موجود می طلبد که خردورزانه با این پدیده تعامل شود تا از تنش های رو به افزایش در جوامع اسلامی جلوگیری شود.

باید توجه داشت که صلح، امنیت، ثبات اجتماعی و دیگر بایسته هایی که عامل انسجام و آزادی جوامع است با سرکوب فکری و مصادره ی آزادی ها نهادینه نمی شود و هیچ نتایج مثبتی را با خود به همراه نمی آورد. مسلم این است که عقاید جوامع و مذهب های فکری و دینی از دیرباز تا به امروز منبع غنابخشی است که تمام قدرت ها و نظام های رسمی باید آن را محترم شمارند و مقدسات را با وضع قوانین یا اقدامات طایفه ای و نژادی سرکوب نکنند که «دین از آن خدای متعال و سرزمین و میهن از آن مردم است».

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از تمام حکومت ها و نظام های سیاسیِ خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی می خواهد که مانع رشد و فزونی گرفتن سیاست هایی شوند که حقوق بنیادین جوامع شیعی را نادیده می گیرد و اینکه در راه نهادینه کردن ثبات از رهگذر فراهم آوردن فضای باز سیاسی و مذهبی و تضمین آزادی ها بکوشند؛ فضای باز و آزادی هایی که هماره حکم «سوپاپ اطمینان» را داشته و دارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …