سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان گزارش رسمی دولت بحرین را مشکوک خواند و اعمال خشونت علیه معارضان سیاسی را به شدت محکوم کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای اقدام رژیم بحرین به ارائه گزارشی از اوضاع سیاسی این کشور را مشکوک خواند و آن را با انگیزه پنهان داشتن ماهیت کشتار اخیر در این کشور دانست.

در این بیانیه آمده است: بنا به گزارش رژیم بحرین، چند تن از معارضان که در رویارویی و درگیری با نیروهای امنیتی بحرین کشته و مجروح شدند، سلاح گرم در اختیار داشته و اقدام به شلیک گلوله به سمت نیروهای امنیتی کرده اند و این حرکت قبل از کشتن فعالان سیاسی (رضا الغسره، محمود یوسف حبیب و مصطفی حبیب عبدعلی) بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم بحرین در گزارش خود اظهار داشته است که چند فعال دیگر نیز به نام های: علی محمد العابد، علی حسن الفردان، علی عمار عبدالله، علی حسن عبدالله، علی صادق و علی عبدالحسین، طی روزهای اخیر بازداشت شده اند.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان افزوده است: این سازمان یادآوری می کند که تمام شواهد و رخدادها در زمینه اعتراضات ملی در بحرین، گواه بر آن است که این اعتراضات به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونتی از سوی مردم بوده است و به طور قطع تمام توجیه ها و گزارش هایی که رژیم حاکم برای سرکوب و شکنجه معترضان ارائه می دهد تبلیغات صِرف است و هیچ اعتباری ندارد. وانگهی شواهد و دلایل بسیاری بر این امر دلالت دارد که مجالی برای اعتماد به آنچه رژیم بحرین برای توجیه کار خود ارائه می دهد وجود ندارد، خصوصاً این که این رژیم، پیکره ی ملت به پا خاسته ی بحرین را با اعمال و اقدامات استبدادی دردناک و عذاب آور، سخت آزرده است.

بنا بر آنچه گذشت، این سازمان اقدام های خشونت بار و بی حد و حصرِ رژیم بحرین و کشتن مستقیم معترضان را به شدت محکوم می کند و نسبت به فرجام ناخوشایند و سخت وخیم آن که در آینده کشور بحرین را در بر خواهد گرفت، هشدار می دهد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …