سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان حقوقى «شیعه رایتس واتچ» اقدامات تحریک‌آمیز گروه طالبان علیه شیعیان افغانستان را محکوم کرد

گزارشهای نگران‌کننده از مرکز ولایت عمدتا شیعه دایکندی نیلی در افغانستان رسیده حاکی از آنست که نظامیان گروه طالبان پس ازاعلام روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را به عنوان عید فطر از سوی مقامات دوفاکتو آنچه امارت اسلامی خوانده میشود، با استقرار سرراهها دها شیعه را با زور و تهدید مجبور به خوردن روزه شدند و تعداد زیادی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و جمعی زندانی شدند.

لازم به ذکر است، شیعیان افغانستان با پیروی از مراجع تقلیدشان روز شنبه را عید فطر اعلام کردند.

گروه طالبان با پیش‌گرفتن سیاستهای زورگویانه در برخورد با شیعیان افغانستان، افزون بر زیر‌پا گذاشتن تمام تعهدات بین ‌المللی مندرج در توافقنامه دوحه، چهره پلید خود را بار دیگر آشکار ساخته و خاطرات تلخ دادگاهها تفتیش عقاید قرون وسطایی را زنده کردهاست. 

در حالیکه ملت افغانستان با شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، گروه طالبان با اقدامات ستیزه‌ جویانه خود علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و پیش گرفتن سیاستهای تبعیض آمیز علیه اقشار ملت افغانستان، حالت تنش و التهاب داخلی را تشدید کرده و کشور را بر لبه پرتگاه جنگ خانمانسوز داخلی قرار میدهد.

سازمان شیعه رایتس واتچ ضمن تقبیح اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان هزاره افغانستان،خواستار اقدامات مؤثر از سوی جامعه بین‌ المللی است تا از طریق اعمال فشار گروه طالبان را به بازنگری سیاسات بی‌ رویه خود و اجرای مفاد توافقنامه دوحه وادارد.

سازمان شیعه رایتس واتچ همچنان با هشدار از شتابزدگی جامعه بین‌المللی در به رسمیت شناختن حکومت دوفاکتو طالبان بدون تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان، این اقدام را خطرناک توصیف کرده و از پیامدهای منفی آن بر ثبات و امنیت جهانی بر حذرمیدارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …