دوشنبه , مهر ۱۰ ۱۴۰۲

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: اعدام شیخ نمر فقط یک ترور سیاسی است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پی اعدام جنایتکارانه ی فقیه مجاهد شیخ نمر باقر النمر اطلاعیه ای در محکومیت اقدام رژیم سعودی به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان جنایت وحشتناک رژیم سعودی را که با اعدام فعال و معارض مسالمت جو، شیخ نمر باقر النمر چهره نمود به شدت محکوم کرده، این فاجعه را استمرار روشِ خونینِ حکومتیِ استبدادگران سعودی می داند.
این رژیم در روز شنبه 12/10/1394 یکی از برجستگان و نام آورترین معارض سیاسی شیعی، یعنی شیخ نمر را اعدام کرد؛ اعدامی که صرفاً یک ترور سیاسی به شمار می رود، زیرا تمام ادله و شواهد و اسبابِ شرعی و قانونیِ برای اجرای آن منتفی شده بود.
چنان که همه ی ناظران می دانند، این حکم اعدام نکوهیده که از سوی یکی از محاکم عربستان سعودی صادر شده است هیچ توجیه قانونی نداشته و این حکم تا پیش از اجرا به هیچ وجه نزیه و بی طرفانه نبوده است، بلکه اعدام شیخ نمر توطئه بوده و پیش از بازداشت وی و پس از سخنرانیِ مشهورِ ایشان بود که طی آن، سیاست های رژیم فرقه گرانِ فاسد را محکوم کرد.
بر پایه ی آنچه در این بیانیه آمده است: جنایت ترور شیخ نمر نهادینه کردن و استمرار خودکامگی و دیکتاتوری رژیم عربستان سعودی است که از چندین دهه قبل هماره بر ضد شهروندان به ویژه مسلمانان شیعه مذهب این کشور اعمال می شده و می شود. وانگهی این رفتارها نمایانگر خشم و شیوه ی سرکوبگرانه و اعمال حاکم و سلطه ی این رژیم با زور سرنیزه و خشونت و عناد بدوی است.
این سازمان در بیانیه ی خود یادآوری کرده است: بی اعتنایی رژیم سعودی به درخواست بین المللی، منطقه ای و محلی و نیز تقاضاهای سازمان ها و نهادهای حقوق بشری برای آزادی شیخ نمر، از آن جهت بوده تا همچنان به حذف فیزیکی معترضان به حاکمیت، حتی معارضان مسالمت جو ادامه دهد.
حال چهره ی سفاک و خونریز رژیم سعودی در برخورد با شهروندان سعودی برای جهانیان بی پرده و ماهیتش برای همگان برملا شده است، سازمان جهانی دیدبان حقوق  شیعیان از جامعه ی جهانی، نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری سراسر جهان می خواهد تا رژیم ستمکار سعودی را محکوم کنند و برای معرفی و احاله ی آن به دادگاه های جنایی بین المللی اقدام و جنایاتش را آشکار سازند.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …