دوشنبه , مرداد ۱ ۱۴۰۳

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: اعدام شیخ نمر فقط یک ترور سیاسی است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پی اعدام جنایتکارانه ی فقیه مجاهد شیخ نمر باقر النمر اطلاعیه ای در محکومیت اقدام رژیم سعودی به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان جنایت وحشتناک رژیم سعودی را که با اعدام فعال و معارض مسالمت جو، شیخ نمر باقر النمر چهره نمود به شدت محکوم کرده، این فاجعه را استمرار روشِ خونینِ حکومتیِ استبدادگران سعودی می داند.
این رژیم در روز شنبه 12/10/1394 یکی از برجستگان و نام آورترین معارض سیاسی شیعی، یعنی شیخ نمر را اعدام کرد؛ اعدامی که صرفاً یک ترور سیاسی به شمار می رود، زیرا تمام ادله و شواهد و اسبابِ شرعی و قانونیِ برای اجرای آن منتفی شده بود.
چنان که همه ی ناظران می دانند، این حکم اعدام نکوهیده که از سوی یکی از محاکم عربستان سعودی صادر شده است هیچ توجیه قانونی نداشته و این حکم تا پیش از اجرا به هیچ وجه نزیه و بی طرفانه نبوده است، بلکه اعدام شیخ نمر توطئه بوده و پیش از بازداشت وی و پس از سخنرانیِ مشهورِ ایشان بود که طی آن، سیاست های رژیم فرقه گرانِ فاسد را محکوم کرد.
بر پایه ی آنچه در این بیانیه آمده است: جنایت ترور شیخ نمر نهادینه کردن و استمرار خودکامگی و دیکتاتوری رژیم عربستان سعودی است که از چندین دهه قبل هماره بر ضد شهروندان به ویژه مسلمانان شیعه مذهب این کشور اعمال می شده و می شود. وانگهی این رفتارها نمایانگر خشم و شیوه ی سرکوبگرانه و اعمال حاکم و سلطه ی این رژیم با زور سرنیزه و خشونت و عناد بدوی است.
این سازمان در بیانیه ی خود یادآوری کرده است: بی اعتنایی رژیم سعودی به درخواست بین المللی، منطقه ای و محلی و نیز تقاضاهای سازمان ها و نهادهای حقوق بشری برای آزادی شیخ نمر، از آن جهت بوده تا همچنان به حذف فیزیکی معترضان به حاکمیت، حتی معارضان مسالمت جو ادامه دهد.
حال چهره ی سفاک و خونریز رژیم سعودی در برخورد با شهروندان سعودی برای جهانیان بی پرده و ماهیتش برای همگان برملا شده است، سازمان جهانی دیدبان حقوق  شیعیان از جامعه ی جهانی، نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری سراسر جهان می خواهد تا رژیم ستمکار سعودی را محکوم کنند و برای معرفی و احاله ی آن به دادگاه های جنایی بین المللی اقدام و جنایاتش را آشکار سازند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …