سه شنبه , خرداد ۲۹ ۱۴۰۳

سازمان دیدبان حقوق شیعیان،حمله به شیعیان العوامیه عربستان را محکوم کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای اعلام کرد که از اقدام سرکوبگرانه بی سابقه ی رژیم عربستان سعودی بر ضد ساکنان «العوامیه»ی عربستان سعودی اطلاع یافته است؛ اقدامی که در خشونت و وحشیگری، نسبت به حملات نظامی سابق این رژیم بر ضد مردم گسترده تر و فشرده تر بوده است.

بنا به آنچه در بیانیه ی سازمان آمده، نمایندگان این سازمان از حمله ی توأم با تیراندازی ارتش و پلیس عربستان سعودی به خانه ها همراه با تیراندازی بی امان و فراوان به سوی خانه های شهروندان را که ده ها تانک و زره پوش آن ها را همراهی می کردند فیلم و نوار صوتی تهیه کرده اند.

این یورشِ نظامی با محاصره ی منطقه و منع رفت و آمد به آن جا همراه بود و در واقع به نحوی مجازات جمعی بر ضد ساکنان آن منطقه به شمار می رود.

این در حالی است که نیروهای رژیم سعودی با انگیزه های مذهبی و طایفه ای حملاتی بر ضد شهروندان داشته و جمعی از آنان را بازداشت کرده اند.

در این راستا دستگاه امنیتی این رژیم از حمله به بیش از بیست خانه با انگیزه ی هراس آفرینی و ایجاد ترس در شهروندان خبر داده و از بازداشت بی هدف بیش از سی تن پرده برداشته است که بیشتر آنان به دلیل مقاومت در برابر بازداشت غیر قانونی و توجیه ناپذیر خود زخمی شده اند.

نمایندگان سازمان تأکید کرده اند که شماری از خانه های مورد حمله، به علت شلیک سنگین تیرهای جنگی از سوی مهاجمان، آسیب هایی دیده یا دچار آتش سوزی شده است. شایان توجه است، علی رغم عدم مقاومت ساکنان منطقه در برابر تهاجم نظامی، اما مأموران رژیم سعودی به مدت هفت ساعت و به صورت پیاپی شلیک می کردند.

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان حمله ی وحشیانه ی رژیم سعودی بر ضد شهروندان شیعی را محکوم کرده، از جامعه ی جهانی و سازمان های بین المللی و حقوقی می خواهد در کنار این لایه ی اجتماعی که هدف حملات مستبدانه و بی سابقه قرار گرفته بایستد و از حقوق شان دفاع کند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …