چهارشنبه , خرداد ۳۰ ۱۴۰۳

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: رژیم بحرین، سرکوب و خشونت را قانونی می کند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان (shia rights watch) در بیانیه ای سیاست رژیم بحرینِ آلوده به استبداد، در مشروعیت بخشیدن به سرکوب و خشونت و قانونی کردن آن را به منظور تحمیل ستمگری همه جانبه ی خود، امری مسخره و تامل برانگیز خواند و این که این رژیم با تصویب این قوانین، آزادی بیان و حقوق بشر مورد تأیید پیمان ها و قراردادهای جهانی را منع و مصادره می کند.
از نگاه این سازمان، رژیم بحرین پس از رفتار جنون آمیز اخیر خود و تنش زدایی در برابر شهروندان ، فاقد نگرش صحیح است و نخواهد توانست به عنوان یک دولت مقتدر به کار خود ادامه دهد، به ویژه که حوادث جاری کشور نشان می دهد که نیت و انگیزه ای حقیقی برای اصلاحات و تغییر رفتار موجود به چشم نمی خورد.
سازمان دیدبان حقوق شیعیان تأکید می کند: رژیم حاکم بر بحرین، به جای اقدام به بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشری، انسانی و معیشتی ملت و پیگیری خواسته های معترضان، همه ی کوشش خود را برای بستن دهان ها، مصادره ی آزادی ها و تصویب قوانین تشدید کننده افزون بر زندان، بازداشت و مجازات جمعی به کار گرفته که انتقاد برانگیز است.
بنابراین، قوانینی که اخیراً مجلس ـ به اصطلاح ـ ملت بحرین تصویب کرده مبنی بر بازداشت و محاکمه ی شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی مسالمت آمیز، به طور آشکار و به شدت رسوا بیشتر معیارهای حقوق بشری را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی به صورت مسالمت آمیز حقوق مشروع خود را مطالبه کند، بر پایه ی این قوانین مرتکب جرم شده است. در واقع چنین مصوبه هایی رویارویی تازه ای است در برابر اراده ی شهروندان و جامعه ی جهانی.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …