سه شنبه , اردیبهشت ۴ ۱۴۰۳

سازمان شیعه رایتس واتش تابعیت فعالان شیعیِ بحرین از سوی حاکمان آن کشور را محکوم کرد

سازمان shia rights watch که از حقوق شیعیان در سراسر جهان دفاع و مشکلات آنان را منعکس می کند، از ادامه ی اقدام های ضد حقوق انسانی و مدنی شهروندان که از سوی رژیم حاکم بر این کشور همچنان ادامه دارد و بی توجهی این رژیم به اراده ی جامعه ی جهانی و معیارهای حقوق بشری که از سوی سازمان ملل تصویب شده است، سخت نگران است و آن را به شدت محکوم می کند.
در گزارش این سازمان آمده است: چنان که اخیراً گفته شده است، وزارت کشور بحرین اخیراً به بهانه ی «اخلال در امنیت ملی» از ده ها فعال سیاسی ـ اجتماعی شیعی که دو نماینده ی سابق پارلمان در میان آنان دیده می شود سلب تابعیت کرده است؛ رفتاری که آشکارا حقوق شهروندی را به طور خاص و حقوق بشر را به طور کلی نادیده گرفته است.
سازمان یادشده تأکید می کند که این تصمیم، مستند و توجیه قانونی ندارد و در بیانیه ی رژیم به قانون ثبت احوال شخصی استناد شده است که اگر شهروندی به امنیت ملی اخلال وارد کند از او سلب تابعیت خواهد شد و به همین دلیل از 31 شهروند فعال بحرینی سلب تابعیت شده است.
نظر به این که سازمان shia rights watch دفاع از حقوق شیعیان را بر عهده دارد، از حاکمان بحرینی می خواهد از این تصمیم خود ـ که از سیاست نژاد پرستانه و فرقه گرایی مذهبی حکایت دارد و بر بحران موجود کشور می افزاید ـ صرف نظر کند و این سازمان بر ضرورت پاسخ به مطالبات اصلاح طلبانه و جلوگیری از سرکوب و پرهیز از زیر پاگذاشتن حقوق آحاد ملت تأکید می کند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …