دوشنبه , تیر ۱۳ ۱۴۰۱

سوریه و ادامه جنایات علیه شیعیان

بار دیگر تروریست های مخالف شیعه ، دست به جناتی تازه در سوریه زدند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر شیعیان، دختر یک خانواده سرشناس شیعه ، دور روز پیش ، در شهر ملیحا در حومه دمشق ربوده شد. تروریست ها پس از دزدیدن وی، به او تجاوز و موهای او را کوتاه و وی را بدون هیچگونه پوششی در کنار خیابان رها کرده بودند.

سازمان حقوق بشر شیعیان این اقدام غیر انسانی را محکوم و مصرّ است تا گروه های مختلف در سوریه بیانیه ای را صادر نموده و در آن خواستار این شوند که کلیه ی اعضا حقوق مسلمین شیعه را محترم شمرده و هر گونه تجاوز به آن را متوقف کنند. همچنین متذکر شد که تا زمانی که در کشور به حقوق بشر اقلیّتها تجاوز شود آزادی محقّق نمی گردد.

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: مسلمانان شیعه مذهب افغانستان با جنایت نسل کشی رو به رو هستند

در پی جنایاتی که در روزهای اخیر برضد مسلمانان شیعه مذهب افغانستان اعمال شده است، …