شنبه , تیر ۳۰ ۱۴۰۳

سپاس قدردانی از خانم آن کلوید

سازمان دفاع از شیعیان تصمیم صحیح و هوشمندانه ی “آن کلوید” را تصدیق و تقدیر می کند. وی که یکی از نمایندگان عضو مجلس عوام انگلیس است در نشستی که با کمیته ی مربوط به امور خارجه ی کشورش داشت هدیه ی کریسمس “آلیس سمعان” سفیر بحرین در این کشور را رد کرد. کلوید در این نشست به دنبال تحقیق و بررسی در مورد تجاوزات انجام شده به حقوق بشر در بحرین بود. وی هدیه ی مذکور را به منبع ارسال کننده بازگرداند و در نامه ای دلیل خود را برای نپذیرفتن این هدیه اظهار داشت.

وی تصریح کرد که نه می تواند شاهد آن باشد که در بحرین به حقوق بشر تجاوزاتی از قبیل شکنجه کردن ، زندانی کردن و ظلم و ستم های گسترده می شود و نه می تواند این هدیه را بپذیرد.

این سازمان مراتب تشکر و قدردانی خود را از تصمیم او قدردانی اعلام می دارد و بر این باور است که تصمیم درست و صادقانه ی وی باید سرمشقی باشد برای کسانی که در این نشست و امثال آن حضور پیدا می کنند. 

چنین هدیه هایی بسیاری از مسئولان و درگاه های رسانه ای را واداشته است که در برابر تجاوزاتی که در بحرین علیه حقوق بشر صورت می گیرد، سکوت اختیار کنند.

روزنامه ی “گاردین” فاش ساخته است که سمعان حدوداً برای ده نفر از نمایندگان پارلمان هدایایی این چنینی ارسال کرده است . که ظاهراً پذیرفته شده اند.

سازمان دفاع از شیعیان از طرف تمام شیعیان ستمدیده ی جهان از آن کلوید تشکر می کند. امید است که وی الگویی برای دیگران باشد.

ما هم نامه ای به خانم آن کلوید نوشتیم و از وی بابت این اقدام شجاعانه اش سپاسگزاری کردیم.

26 دسامبر 2012

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …