شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

فاجعه جانسوزی

درپی حادثه دل خراش خود سوزی یک شیعه ایرانی، سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه نامه اى به دفتر ریاست جمهوری ایران ارسال نمود. متن نامه بدین شرح است:

همچنانکه حضرتعالی وهمکاران تان در هیأت محترم دولت مسحتضر شده اید، روز شنبه 23 اسفند ماه 1393 برابر با چهاردهم مارس 2014 میلادی، یوسن عساکره، یکی از شهروندان ایرانی از استان خوزستان در مقابل شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرده است. آنچانکه منابع ما پس از تماس وتحقیق با برادر نامبرده مطلع شده اند، اقدام وی به خودسوزی در واکنش به تخریب دکه میوه فروشی او توسط نیروی انتظامی بوده است.

یونس عساکره وآنچه وی را وادار به خطر کردن وگذشتن از ارزشمندترین دارایی هر انسان یعنی جان خود کرده است، تنها نماد ونمونه ای از وضعیت روحی وروانی به غایت دشوار جامعۀ امروز ما در نتیجۀ محرومیتها ونابسامانی های اقتصادی واجتماعی است.

جناب رئیس جمهور؛

پس از این این حادثۀ ناگوار، طرح این پرسش بجاست که براستی آنچه این مرد خوزستانی را به دست شستن از جان خود وادار ساخته است، چیست؟ بویژه آنکه این واقعۀ دلخراش در روزهای پایانی سال 93 طبیعت رخ داده ودر آستانۀ استقبال از بهار طبیعت وسال نو خانواده ای را در آستانۀ از دست دادن یکی از عزیزان خود قرار داده است.

این واقعیت تلخ که امروز بخش وسیعی از جامعۀ ایرانی به دلیل انواع تنگناهای اقتصادی حتی از تأمین نیازهای اولیۀ زندگی خود از جمله خوراک وپوشاک نیز ناتوان هستند، به حقیقتی تلخ وواقعیتی روزمره بدل شده است. ریشۀ این تنگناهای اقتصادی را باید در ساختار اقتصادی ناسالم، عدم بهره وری بجا ومناسب از منابع وعدم سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی جستجو کرد که مردم وکشور را با تنگناهای عدیده ونفس گیر اقتصادی دست به گریبان ساخته است.

حضرتعالی مستحضرید که این شهروند عرب ایرانی که در یکی از غنی ترین استانهای ایران از لحاظ منابع طبیعی زندگی می کند ، از شدت فقر وبرهم خوردن دکه میوه فروشی که تنها راه کسب درآمد خود وخانواده اش بوده، به ستوه آمده ودست به خود سوزی زده است.

بخش مهمی از این وضعیت اسف بار اقتصادی وآنچه یونس عساکره وبسیاری دیگر همچون او را به تعبیر عامیانه از زندگی سیر کرده است ودر نتیجۀ آن عطای حیات را به لقایش بخشیده اند، فقر مضاعفی است که در قالب وجود مالیاتهای اجحاف آمیز، قوانین دست وپاگیر اداری وعدم توزیع عادلانه وبرابر فرصتهای اقتصادی میان مرکز وحاشیه، بر قشر محروم وفقیر جامعه تحمیل می شود.

تداوم وضعیت کنونی تنها به گسترش شکاف طبقاتی موجود وفاصلۀ بیشتر فقیر وغنی ودر یک کلام به محاق رفتن آرمان عدالت اجتماعی بعنوان آرمانی ایرانی شیعی خواهد انجامید وهمچنانکه تجربه های مشابه در تونس ودیگر کشورهای عربی نشان داد، به خطر افتادن امنیت وثبات اجتماعی تنها پیامد طبیعی چنین وضعیتی خواهد بود.

ما در سازمان جهانی دیده بان شیعه، رفع تبعیض های اقتصادی موجود، اصلاحات گسترده وفراگیر درساختار اقتصادی کشور، برداشتن مالیات های غیرعادلانه از دوش اقشار کم درآمد وآسیب پذیر جامعه ونیز لغو روندهای اداری دست وپاگیر را تنها راه اصلاح ساختارناسالم کنونی وبرخورداری ایرانیان از حقوق اولیه خود در تأمین معیشت شان می دانیم.

تقاضای ما از شما بعنوان رئیس هیأت دولت آنستکه که با گام برداشتن در این مسیر، زمینه های تحقق این شعارهای انتخاباتی خود، گره گشایی از وضعیت اسف بار معیشتی مردم ونیز برخورداری ایرانیان از حقوق اقتصادی واجتماعی خود را فراهم آورید.

والسلام علی من اتبع الهدی

سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …