پنجشنبه , اسفند ۱۰ ۱۴۰۲

فراخوان دیدبان حقوق شیعیان جهان: شیعیان اندونزی را دریابیم

از کوچاندن ساکنان روستاهای شیعی نشینِ جزیره ی مادورای اندونزی از خانه و کاشانه شان به دست گروه های تکفیری برخودار از حمایت مادی و معنوی شیوخ عربستان سعودی هشت ماه می گذرد. صدها تن از ساکنان شیعی منطقه همچنان از پیگرد، کشتار و غارتگری بی سابقه و فراتر از آن وضع به شدت بد معیشتی در رنج هستند. این در حالی است که حاکمان اندونزی در مقابل تمام جنایات و حق کشی هایی که نسبت به شهروندان اندونزیایی صورت می گیرد نقش تماشاگر را ایفا می کنند و در برابر عملیات های تروریستی گروه های وهابی و سلفی در کشور بی تفاوت هستند.

از این رو دیدبان حقوق شیعیان جهان (سازمان shia rights watch) از تمام کشورها و سازمان های انسانی و حقوقی می خواهد برای تأمین آرامش و امنیت شیعیان اندونزی، بدون فوت وقت و اقدامی جدی، آنان را از شرایط فعلی شان رهایی بخشند به همان هایی که قربانی سناریوی نسل کشی و پاکسازی مذهبی هستند.

این سازمان همچنین یادآوری می کند که جامعه ی جهانی در قبال ادامه ی این جنایات و متوقف کردن آن، بر پایه ی قوانین سازمان ملل متحد و میثاق حقوق بشر که مورد تأیید و قبول جهان است مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …