دوشنبه , تیر ۲۵ ۱۴۰۳

فراخوان دیدبان حقوق شیعیان جهان: شیعیان اندونزی را دریابیم

از کوچاندن ساکنان روستاهای شیعی نشینِ جزیره ی مادورای اندونزی از خانه و کاشانه شان به دست گروه های تکفیری برخودار از حمایت مادی و معنوی شیوخ عربستان سعودی هشت ماه می گذرد. صدها تن از ساکنان شیعی منطقه همچنان از پیگرد، کشتار و غارتگری بی سابقه و فراتر از آن وضع به شدت بد معیشتی در رنج هستند. این در حالی است که حاکمان اندونزی در مقابل تمام جنایات و حق کشی هایی که نسبت به شهروندان اندونزیایی صورت می گیرد نقش تماشاگر را ایفا می کنند و در برابر عملیات های تروریستی گروه های وهابی و سلفی در کشور بی تفاوت هستند.

از این رو دیدبان حقوق شیعیان جهان (سازمان shia rights watch) از تمام کشورها و سازمان های انسانی و حقوقی می خواهد برای تأمین آرامش و امنیت شیعیان اندونزی، بدون فوت وقت و اقدامی جدی، آنان را از شرایط فعلی شان رهایی بخشند به همان هایی که قربانی سناریوی نسل کشی و پاکسازی مذهبی هستند.

این سازمان همچنین یادآوری می کند که جامعه ی جهانی در قبال ادامه ی این جنایات و متوقف کردن آن، بر پایه ی قوانین سازمان ملل متحد و میثاق حقوق بشر که مورد تأیید و قبول جهان است مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …