چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳

محکومیت اقدام های تروریستی رژیم مالزی بر ضد شهروندان شیعی

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای استمرار رژیم مالزی در هدف قرار دادن شهروندان مسلمان شیعه مذهب را محکوم کرد و این رفتار را تلاشی در هراساندن اقلیت شیعی این کشور می داند که با اخلاق اسلامی و معیارهای بین المللی و قوانین حقوق بشری مورد تأیید سازمان های بین المللی مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده است: رژیم مالزی به طور بی سابقه ای حملات سازمان یافته ای را بر ضد شهروندان شیعی مالزی به راه انداخته که طی آن ده ها تن بازداشت شده و شماری نیز زیان دیده اند؛ رفتاری که از برنامه ی نژادپرستانه ی سیاسی این رژیم حکایت دارد و این که اهدافی مشکوک در پس این اقدام ها قرار دارد که برای کرامت انسان هیچ بها و حرمتی قائل نیست و فراتر این که با تمام مبانی دمکراسیِ ادعایی منافات دارد.
این سازمان در بیانیه ی خود تأکید کرده است: در حالی که شماری از طوایف جامعه ی مالزی پیرو آیین بت پرستی، الحاد، مسیحیت و اهل تسنن هستند و با آزادی کامل بر پایه ی مبانی آیینی و دینی خود عمل می کنند، تنها طایفه ی مسلمان شیعی هستند که این گونه مورد هدف قرار گرفته اند. این رفتارها درباره ی انگیزه ها و حرمت شکنی ها و این که چه کسانی در پس آن قرار دارند ایجاد شک کرده و سؤال برانگیز است.
از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به رژیم مالزی هشدار داده، می خواهد تا این رژیم در هدف قرار دادن شهروندان شیعی خود تجدید نظر کند. همچنین از تمام نهادهای حقوقی و انسانی می خواهد از حقوق این افراد دفاع کرده، به اقامه ی دعوا در محافل جهانی علیه رژیم حاکم فراخواند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …