پنجشنبه , مهر ۶ ۱۴۰۲

محکومیت حکم صادره علیه شهروندان شیعه در عربستان سعودی

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای با اشاره به صدور حکم اعدام برای ده ها تن از شهروندان شیعه توسط دادگاه های عربستان سعودی، این احکام را فاقد وجاهت قانونی دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

این سازمان جهانی در بیانیه ی خود، انگیزه های سیاسی و فرقه ای را عامل اصلی این اقدام ناعادلانه ی دستگاه های قضایی رژیم آل سعود دانست و از مقامات این کشور خواست تا با تجدید نظر در این احکام، به نفرت فرقه ای دامن نزنند.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همچنین در بیانیه خود خواهان دخالت نهادهای بین المللی حقوق بشر برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق انسانی و مذهبی شیعیان در عربستان سعودی شده است.

دولت حاکم بر عربستان سعودی، سال هاست که با اِعمال و اجرای قوانین ضد بشری برای اقلیت های مذهبی مخصوصاً شیعیان، فعالیت های دینی آنان را محدود کرده و با تحت فشار قرار دادن مردم این کشور، ماهیت ضد بشری خود را به جهان نمایانده است. این حاکمان خودکامه برای نیل به اهداف شوم خود حتی از بازداشت و شکنجه و قتل افراد بی گناه دریغ نورزیده است که در میان این افراد عده ای زن و کودک نیز وجود دارند.

گفتنی است که بعضی از بازداشت شدگان سال هاست که بدون هیچ گونه دلیل محکمه پسندی در زندان و تحت شکنجه خاندان آل سعود قرار دارند.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …