سه شنبه , آذر ۷ ۱۴۰۲

محکوم کردن هجرت اجباری اهالی فوعه و کفریا از سوی سازمان جهانی شیعه رایتس واچ

در پی محاصره ی سه ساله ی شهر کفریا و الفوعه که توسط گروه های تروریستی افراطگر صورت گرفته و اخیراً بر کوچاندن مردم شهر یادشده توافق حاصل شده است، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در این باره بیانیه ای به شرح زیر صادر کرده که به شرح زیر است:

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان اطلاع یافته است که گروه های تروریستی افراطگرا به مدت سه سال شهرهای کفریا و الفوعه ی سوریه را در محاصره داشتند و اینک توافق شده است که ساکنان دو شهر یادشده وادار به کوچ شوند که این امر نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی است، به ویژه که کوچاندن اجباری ساکنان آن سامان و تغییر بافت اجتماعی آن آشکار و روشن است و این امر مایه ی تأسف و نگرانی شدید است.

علی رغم اینکه مردم آن سامان پیوسته آماج حملات و تهاجم تروریستی و محاصره ی تحمیلی چند ساله قرار داشته اند و صدها تن از آنان کشته و زخمی شده اند و خسارت های مالی نسبتاً سنگینی بر آنان تحمیل شده است، اما جامعه ی جهانی و دولت سوریه نتوانسته اند امنیت و سلامت ساکنان دو شهر یادشده را فراهم و از آنان حمایت کنند.

در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان گروه های مسلح تروریستی را اولین مسئول نقض حقوق ساکنان شیعه کفریا و الفوعه می داند، چراکه این گروه ها با انگیزه ی طایفه ای و مذهبی از هیچ اقدام تروریستی نسبت به ساکنان این دو شهر فروگذار نکردند و در هدف قرار دادن مردم بی پناه آن جا، یعنی زنان، سالخوردگان و خردسالان از پای ننشسته و در تمام سال های گذشته مردم تحت محاصره خود را گرسنه نگاه داشتند و در این میان نهادهای قانونی و سازمان های بین المللی بدون هیچ اقدامی به تماشا نشستند.

کشتار، گرسنه نگاه داشتن و تمام آنچه نسبت به مردم کفریا و الفوعه روا داشته می شود طبق تمام معیارهای انسانی جنایت به شمار می رود و ابزاری است وحشیانه که از سوی گروه های آدمکش و تکفیری بر مردم آن جا تحمیل می شود؛ همان جریان های افراطگرایی که به هیچ وجه از حرمت شکنی و بدنام کردن مقدسات دریغ نمی ورزند و باکی ندارند.

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، کوچاندن اجباری ساکنان کفریا و الفوعه را محکوم می کند و تن دادن دولت سوریه به خواسته ی جریان های افراطگرا را نمی پذیرد و تأکید دارد که این اقدامِ خطا و اشتباه بر بسیاری از امور اجتماعی و انسانی کشور، به ویژه ساکنان دو شهر کفریا و الفوعه اثر منفی خواهد گذاشت.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …