شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

محکوم کردن هجرت اجباری اهالی فوعه و کفریا از سوی سازمان جهانی شیعه رایتس واچ

در پی محاصره ی سه ساله ی شهر کفریا و الفوعه که توسط گروه های تروریستی افراطگر صورت گرفته و اخیراً بر کوچاندن مردم شهر یادشده توافق حاصل شده است، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در این باره بیانیه ای به شرح زیر صادر کرده که به شرح زیر است:

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان اطلاع یافته است که گروه های تروریستی افراطگرا به مدت سه سال شهرهای کفریا و الفوعه ی سوریه را در محاصره داشتند و اینک توافق شده است که ساکنان دو شهر یادشده وادار به کوچ شوند که این امر نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی است، به ویژه که کوچاندن اجباری ساکنان آن سامان و تغییر بافت اجتماعی آن آشکار و روشن است و این امر مایه ی تأسف و نگرانی شدید است.

علی رغم اینکه مردم آن سامان پیوسته آماج حملات و تهاجم تروریستی و محاصره ی تحمیلی چند ساله قرار داشته اند و صدها تن از آنان کشته و زخمی شده اند و خسارت های مالی نسبتاً سنگینی بر آنان تحمیل شده است، اما جامعه ی جهانی و دولت سوریه نتوانسته اند امنیت و سلامت ساکنان دو شهر یادشده را فراهم و از آنان حمایت کنند.

در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان گروه های مسلح تروریستی را اولین مسئول نقض حقوق ساکنان شیعه کفریا و الفوعه می داند، چراکه این گروه ها با انگیزه ی طایفه ای و مذهبی از هیچ اقدام تروریستی نسبت به ساکنان این دو شهر فروگذار نکردند و در هدف قرار دادن مردم بی پناه آن جا، یعنی زنان، سالخوردگان و خردسالان از پای ننشسته و در تمام سال های گذشته مردم تحت محاصره خود را گرسنه نگاه داشتند و در این میان نهادهای قانونی و سازمان های بین المللی بدون هیچ اقدامی به تماشا نشستند.

کشتار، گرسنه نگاه داشتن و تمام آنچه نسبت به مردم کفریا و الفوعه روا داشته می شود طبق تمام معیارهای انسانی جنایت به شمار می رود و ابزاری است وحشیانه که از سوی گروه های آدمکش و تکفیری بر مردم آن جا تحمیل می شود؛ همان جریان های افراطگرایی که به هیچ وجه از حرمت شکنی و بدنام کردن مقدسات دریغ نمی ورزند و باکی ندارند.

از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، کوچاندن اجباری ساکنان کفریا و الفوعه را محکوم می کند و تن دادن دولت سوریه به خواسته ی جریان های افراطگرا را نمی پذیرد و تأکید دارد که این اقدامِ خطا و اشتباه بر بسیاری از امور اجتماعی و انسانی کشور، به ویژه ساکنان دو شهر کفریا و الفوعه اثر منفی خواهد گذاشت.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …