پنجشنبه , مرداد ۴ ۱۴۰۳

موسم حج و محدودیتهای متداول علیه حجّاج شیعه

از حجّاج شیعه به طور غیر منتظره ای بازجویی شد. مأموران ویژه ای در مدینه کارکنان شیعی مؤسسه ی جهانی آیت الله شیرازی را همراهی و همچنین اتاق ها و کیف های آنان را با دقّت بازرسی کردند.

مأموران سعودی به اتاق تمامی اعضا در هتل وارد شده ، اسناد مسافرتی و پاسپورت آنان را مطلبه نمودند و همه ی کیف ها را بازرسی کردند. هنگامی که از آنان در مورد دلیل این اقدامشان سؤال شد در پاسخ به جستجوی یک کیف گمشده اشاره کردند.

مأموران سعودی حجّاج شیعه را همیشه تحت فشار قرار داده و هر سال بر شدّت این رفتار غیرمنصفانه می افزایند. مناسک حجّ که به طور سالانه برگزار می شود، یکی از مهمترین مراسم مسلمانان است که درعربستان سعودی، انجام می شود.جایی که بارگاه حضرت محمّد و کعبه ، خانه ی خدا ، در آنجا قرار دارد.

این حجّاج همیشه نسبت به این موضوع شاکی هستند که چرا باید به خاطر مسائل اعتقادیشان مورد برخوردهای نامناسب و ناعادلانه ای قرار بگیرند. آنان نمی توانند در نماز یومیه ی خود از مهر استفاده کنند و باید بر طبق اصول وهابی این فریضه را به جا بیاورند. همچنین نمی توانند از آرمگاه پیشوایان خود در بقیع دیدار کنند.

بقیع، آرامگاه مقدسی است که چهار تن از امامان شیعه به همراه افراد ی از خاندان پیامبر، در آنجا به خاک سپرده شده اند. این مکان باید یک زیارتگاه باشد اما مسئولین دولت عربستان سعودی به منظور جلوگیری از دیدار بیشتر شیعیان ، آن را خراب کرده اند.

به حقوق بشر شیعیان زائر یا آنهایی که در این کشور زندگی می کنند ، به دلیل اعتقادات و باورهایشان تجاوز می شود و این در حالی است که دولت این کشور قول داده تا درهای گفتگو را بین پیروان مذاهب و اعتقاداتشان باز کند اما هنوز هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نداده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارشات واصله از سازمان حقوق بشر شیعیان مراجعه کنید. در آنجا به موارد هتک حقوق شیعه در سال 2012 در عربستان صعودی اشاره شده است.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …