چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳

نامه اعتراض آمیز سازمان جهانى دیده بان حقوق شیعه به وزارت ارشاد

نامه اعتراض آمیز سازمان جهانى دیده بان حقوق شیعه به وزارت ارشاد وقوه قضائیه ایران ودرخواست بازخواست نویسنده وجمع آورى کتاب توهین آمیز به مرجعیت شیعه

بدنبال انتشار کتاب توهین آمیز وسراسر کذب (مرجعیت موروثى) واهانت به مرجعیت شیعه در ایران بامجوز وزارت ارشاد، سازمان جهانى (شیعه رایتس واتش) طی اطلاعیه اى خواستار جمع آورى کتاب وباز خواست مؤلف شد. متن اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُم…( المجادله : 22)

هیچ قومى نخواهى یافت که ایمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عین حال با کسانى ک با خدا و رسولش دشمنى مى‏کنند دوستى کند هر چند دشمن خدا و رسول پدران و یا فرزندان و یا برادرانشان و یا قوم و قبیله ‏شان باشد…

جامعۀ علمی وحوزوی شیعه طی روزهای اخیر وبرای چندمین بار شاهد هتک حرمتی دیگر به ساحت مقدس مرجعیت شیعه بوده است. هرچند توهین وتعرض به مقام شامخ مرجعیت شیعه آنهم در مهد تشیع یعنی ایران بویژه در دو سال اخیر ظاهراً برای برخی به رویه ای عادی وروزمره بدل شده، اما این بار چاپ وانتشار کتابی موهن وسراسر دروغ، افترا وتهمت توسط نویسنده ای معلوم الحال برعلیه یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه طی چند قرن اخیر آنهم با مجوز رسمی وزرات ارشاد جمهوری اسلامی، از نفوذ جریانی مشکوک به نهادهای قانونی کشور حکایت دارد. این جریان انحصارگرا با طرح  شوم  بی اعتبار کردن نهاد مرجعیت از راه نهادینه کردن توهین به مراجع عظام تقلید از بیش از دو سال قبل پروژه ای همه جانبه وهماهنگ را برای مسموم کردن فضا وبدبین ساختن توده های مؤمن جامعه نسبت به مرجعیت اصیل ومستقل شیعه کلید زده است.

نگاهی به محتوای کتاب موهن “مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی” که در ضدیت با مرجع عالیقدر شیعه، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، وبا مجوز رسمی وزارت ارشاد، چاپ ومنتشر شده است، نشان می دهد که واحد ممیزی وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی که وظیفۀ نظارت بر محتوای کتابهای در انتظار انتشار را برعهده دارد حتی زحمت نگاهی سطحی به محتوای این کتاب موهن وبررسی مدعیات نویسندۀ آنرا هم به خود نداده وظاهراً تسلیم فشار جریانی خاص برای اعطای بی چون وچرای مجوز به چاپ این کتاب شده است، وگرنه هرناظر منصف وبی طرف تنها با نگاهی سطحی به این کتاب از خود خواهد پرسید، که چگونه نویسنده ای در جمهوری اسلامی این حجم انبوه از اتهامات اثبات نشده که هرآیینه مصداق نشر اکاذیب وافترا هستند را بی محابا وبدون اعمال هیچ نظارتی آزادانه چاپ ومنتشر می کند؟!

این درحالیستکه، بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه، تقاضاهای مکرر تحلیلگران بی طرف وپژوهشگران منصف برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده برعلیه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در قالب انتشار کتاب، مصاحبه وحتی برنامه های مستند از سوی مسئولان امر بشدت رد شده وشاهد اصرار پرسش برانگیز مسئولان امر در تداوم این فضای تک صدایی وسراسر تهمت وافترا بوده ایم.

از سوی دیگر، در شرایطی که مسئولان ورهبران عالى رتبۀ کشور مسألۀ وحدت وهمدلی تمامی اقشار وطیفهای گوناگون سیاسی واجتماعی را دست کم در قالب سخنرانی وخطابه در شما اولویت های کلان سیاسی قرار داده اند، پرسش اینجاست که چاپ ونشر کتابهایی که یک مرجع تقلید شیعه با میلیونها مقلد در سراسر جهان را با انواع اتهامات وفرافکنی ها مورد طعن وتهمت قرار می دهد، در راستای تحقق این وحدت وهمدلی انجام شده است؟! آیا مسئولان امر به عواقب وپیامدهای داخلی وخارجی ِ ناگوار نشر این افکار مسموم بر علیه یکی از جریانهای ممتاز ومؤثر جهان تشیع اندیشیده اند؟! آیا شکستن صف اتحاد شیعی بازی در زمین دشمنی نیست که تفرقه انداختن وحکومت کردن را سرلوحۀ سیاستهای استعماری واستبدادی خود قرار داده است؟

از سوی دیگر، اعطای مجوز چاپ ونشر به کتابهایی از این قبیل آنهم توسط یکی از نهادهای رسمی کشور، مخالفت صریح با قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن مطبوعات ونشریات از بیان مطالب مخل به مبانی اسلام وانقلاب منع شده اند. مگر نه اینکه به استناد همین قانون اساسی، پیروزی انقلاب اساساً محصول همراهی وفداکاریهای تمامی اقشار بویژه “مراجع عظام تقلید” دانسته شده است؟ مگر نه اینکه رهبر فقید انقلاب ورهبر کنونی انقلاب، بارها بر ضرورت حفظ شأن وجایگاه مرجعیت شیعه تأکید کرده اند؟ حال چگونه است که یکی از ارکان انقلاب یعنی مرجعیت شیعه بی محابا آماج زشت ترین توهین ها وتحقیرها وافترائات قرار می گیرد، اما نه تنها برخوردی از سوی نهادهای ذیربط صورت نمی گیرد، بلکه با همراهی نهادهای رسمی کشور از جمله صدا وسیما ووزارت کشور عرصۀ قدرت نمایی بی حد وحصر این جریان انحصارگرا وفحاش هم فراهم می شود؟!

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …