جمعه , فروردین ۲۴ ۱۴۰۳

نامه سازمان دیده بان جهانى حقوق شیعه به دبیر کل سازمان ملل متحد

آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد    

پس از درود، بنیاد جهانی شیعه رایت واتش با نگرانی فوق العاده، آنچه که بر ملت مسلمان بحرین می رود را دنبال می کند، چه این که حاکمیت بحرین همچنان رفتاری خشن و سخنی توأم با ارعاب با ملت دارد، رفتاری که با تمام قوانین، عرف ها، بیانیه ها و میثاق بین المللی، به ویژه مصوبه های سازمان ملل متحد در این زمینه مغایرت و تعارض دارد  .

گفتنی است که علی رغم گزارش کمیته ای که از سوی پادشاه بحرین مأمور شده بود تا پیامدهای قیام مردمی و البته مسالمت آمیز را بررسی کند، اما حکومت بحرین همچنان با پیامدهای رویدادها به سختی برخورد می کند  .

این بنیاد اقدام کمیته ی یادشده را به تهیه، تنظیم و ارائه ی گزارش ارج می نهد، علی رغم این که ایرادهایی بر متن گزارش دارد، اما از جنابعالی به عنوان دبیرکل بزرگترین نهاد و سازمان جهانی با اهداف ایجاد صلح و امنیت و آرامش در جهان، می خواهد تا بر اجرای توصیه های ارائه شده در این گزارش نظارت داشته باشید، آنسان که با ستمدیدگان این حوادث به انصاف رفتار شود و با نهادهای دولتی که در کشتن، شکنجه کردن و رواداشتن تبعیض مذهبی در حق ملت بحرین، همکاری داشته اند برخورد شود  .

این پیشنهاد از آن جهت است که این بنیاد به هیچ بخش از مجموعه های دولتی برای نظارت بر اجرای مفاد گزارش کمیته ی مذکور اطمینان ندارد، زیرا ملت های ما در این زمینه، هیچ تجربه ی خوشی از کمیته های دولتی و رسمی ندارند .

از این که با ما همکاری و نگرانی ما را درک می کنید سپاسگزاریم، پاینده باشید.

10/12/2011 میلادی

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …