سه شنبه , اردیبهشت ۴ ۱۴۰۳

هشدار بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش نسبت به قاچاق اسلحه از عراق

بنیاد جهانی شیعه رایتس واتش   (سازمان بین المللی حقوق شیعیان جهان) به مسئولان کشور عراق و جامعه ی بین الملل نسبت به خرید اسلحه در مرکز و جنوب عراق با قیمت های کذایی و نیز پیامدهای این اقدام هشدار داد. 

این سازمان تأکید می کند که بر پایه ی دلایل موجود افرادی به خریدن اسلحه با قیمت های رؤیایی و رساندن آن به برخی گروه های مسلح در خارج عراق اقدام می کنند. 

این اقدام، سازمان یادشده را با این نگرانی روبه رو کرده که ممکن است از اسلحه های مورد گفتگو در کشتار مردم بی دفاع عراق و سوریه به یک سان و یک اندازه استفاده شود؛ اقدامی که دست های مشکوکِ سیاسی پشت سر خود دارد. 

لذا این سازمان از تمام شهروندان عراق می خواهد تا نسبت به این پدیده هشیار باشند و وارد شدن به معاملات فروش اسلحه به طور کلی و به این جریان ها علی الخصوص خودداری کنند. 

سازمان جهانی یادشده در عین حال از حاکمان عراق خواسته است تا با تاجران و قاچاقچیان اسلحه برخورد کنند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …