پنجشنبه , مرداد ۴ ۱۴۰۳

هشدار دیدبان حقوق شیعیان به سازمان ملل متحد برای متوقف کردن تجاوز بر ضد یمن

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، پس از حمله ی نظامی عربستان سعودی و هم پیمانانش به کشور یمن، با صدور بیانیه ای ناراحتی و نارضایتی عمیق خود را از این اقدام نظامی مهاجمان بر ضد یمن اعلام و این تجاوزِ توجیه ناپذیر را محکوم کرد. این حمله که با زور قدرت و اسلحه و خشونت صورت گرفته است، حاکم گرداندن سیاست های مشکوک و فاقد مشروعیت را دنبال می کند.

این سازمان از سازمان ملل متحد خواسته است تا بر پایه ی مسئولیت قانونی و انسانی خود جنگ علیه یمن را متوقف و آن را محکوم کند، چراکه با انگیزه ی فردی و خارج از چارچوب قوانین جهانی و پیمان های مورد اتفاق بین المللی بوده است.

در بیانیه ی این سازمان آمده است: اقدام های خطرناک رژیم های متجاوز، جامعه ی جهانی را به جنگل که نیروی برتر پیروز است بدل کرده است.

این سازمان همچنین کشورهای متجاوز را مسئول پیامدها و اقدام های تجاوزگرانه، از جمله کشته شدن مردم بی دفاع و بی گناه خوانده، زیان های مالی وارد شده بر کشور یمن را متوجه آنان می داند.

تحت پیگرد قرار دادن کشورهای شرکت کننده در جنگ بر ضد یمن، از طریق محاکم بین المللی دیگر مطلبی است که سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بر آن تأکید دارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …