شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

هشدار سازمان بین المللی حقوق شیعیان،نسبت به فجایع انسانی در بحرین

سازمان shia rights watch در بیانیه ای نسبت به رخدادهای مصیبت باری که گریبان مردم بحرین را گرفته است، به ویژه پس از سرکوب رو به افزایش رژیم حاکم بر ضد مردم خواهان اصلاح نظام سیاسی که چندین دهه برقرار است به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه آمده است: بسیاری از رسانه ها و سازمان های حقوق بشری بین المللی از کشتارهای توجیه ناپذیر و شکنجه ی مداوم توسط نیروهای خارجیِ مأموریت حاکمیت بحرین گزارش داده اند و برخوردهای وحشیانه و سرکوبگرانه ی آنان بر ضد زنان، کودکان و کهنسالان را با حمایت رژیم بحرین با ادله ی قاطع ثابت کرده اند.
این سازمان نسبت به اِعمال خشونت رژیم بر ضد شهروندان و تأثیر منفی آن در زمینه ی انسانی و اجتماعی ـ که رو به بحران نهاده است ـ سخت ابراز نگرانی کرده است.
بنابر گزارش این سازمان، در راستای رخدادهای دردناک و غمبار بحرین شماری از منابع خبری و حقوق بشری از اقدام رژیم بحرین به حمله ای غیر قانونی به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست زده، در مناطق متعددی از منامه پایتخت این کشور ده ها تن از جوانان را بازداشت و روانه زندان کرده اند که از آن جمله اند:

1. علی العرادی؛

2. سید حسن سید علوی سعید خلف؛

3. ایمن جمیل الحواج؛

4. کفاح عواجی؛

5. موسی الحوری (17 ساله)؛

6. محمد خلیل ابراهیم حلواچی؛

7. جعفر شیخ عبدالشهید الستراوی.

از این رو سازمان بین المللی حقوق شیعیان جهان بر ضرورت اقدام جامعه ی جهانی برای پیشگیری از بدتر شدن شرایط انسانی تأکید می کند و فشار همه جانبه جامعه ی جهانی را بر رژیم بحرین برای متوقف کردن اعمال خشونت بار و سرکوبگرانه اش در برابر خواسته های ملت بحرین برای اصلاحات در کشور خواهان است.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …