شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

هشدار سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان نسبت به جنایات جنگی در عراق

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای نسبت به جنایات جنگی و نسل کشی ای که اخیراً در مناطقی از عراق، به ویژه در شهرها و روستاهایی که از سوی گروهک تروریستی ـ تکفیری داعش مورد تهاجم قرار گرفته و بر ضد مسلمانان شیعی مذهب انجام شده است، هشدار داد و نسبت به فجایع عراق به شدت ابراز تأسف و تألّم کرد.

این سازمان تأکید کرد: بیش از هزار مورد از جنایات این جریان تروریستی، از قبیل: کشتار، آواره کردن، شکنجه و مُثله کردن پیکر کشتگان در شرق و غرب عراق را مستند کرده است.

این سازمان تمام جنایات یادشده را محکوم نموده و از دولت عراق می خواهد تا به مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی خود نسبت به شهروندان شیعه عمل و برای جلوگیری از خشونتی که بر ضد مردم بی دفاع عراق روا داشته می شود اقدامی عاجل کند؛ خشونتی که سیل خون به راه انداخته است. دولت باید بدون هیچ مسامحه و چشم پوشی محرکان و حامیان این جنایت ها و مجرمان را به یک اندازه تحت پیگرد قرار دهد و مجازات کند.

این نهاد بین المللی همچنین از سازمان های جامعه ی جهانی، از جمله شورای امنیت و سازمان ملل متحد می خواهد موضعگیری جدی گرفته و راه حل های مناسبی برای مجازات این گروه های افراطی و حامیان مالی شان ارائه دهد.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در خاتمه از تمامی سازمان های حقوق بشری خواسته است درباره ی ماهیت کشتار جمعی که نسبت به شیعیان عراق روا داشته شده است تحقیق کنند، آن گاه چنان که بایسته است تصمیمات قانونی برای محکومیت آن و پیگرد مجرمان و حامیان آن اتخاذ نمایند و ادله و شواهد لازم برای این امر گرد آورند. این مطلب نیز باید مدّ نظر قرار گیرد که بیشتر قربانیان این جنایات زنان و مردان و کودکان بی دفاع و بی گناه هستند.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …