چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳

هشدار سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به جلوگیری از پدیده شیعه آزاری

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای از کمیته ی بین المللی ناظر بر اجرای قرارداد مبارزه با شکنجه ـ که روز جهانی خود را سپری می کند ـ خواهان برخورد با پدیده شوم شیعه آزاری در شماری از کشورهای خاورمیانه و پاره ای از کشورهای آسیایی شد.
این پدیده و رفتارهای سخت و غیر انسانی مشابه، در گستره ای بزرگ از خاورمیانه رواج یافته است و در برابر دیدگان جامعه ی جهانی صورت می پذیرد. امری که آشکار و بی پروا قرارداد مبارزه با شکنجه و دستگاه جهانی اطلاع رسانی حقوق بشر را نادیده می گیرد.
در این بیانیه آمده است: این موضوع تحرک و فعالیت کمیته ی بین المللی را برای جلوگیری از رفتارهای ضد انسانی و کیفر کسانی را که در پس آن قرار دارند و آن را با حمایت های مادی و معنوی خود کمک می کنند می طلبد و این برخورد طبق بند دومِ ماده ی چهارم پیمان بین المللی است.
این سازمان ضمن ارائه ی مستندات خود از اعمال شکنجه نسبت به قربانیان به کمیته ی بین المللی مبارزه با شکنجه تأکید می کند: بیشتر حمله های نظامی و کیفرهای گروهی که بر ضد مسلمانان شیعه مذهب صورت می گیرد، برنامه ریزی شده است و در مواردی با نظارت پاره ای رژیم های خودکامه صورت می پذیرد، چنانکه در بحرین و عربستان سعودی در حال رخ دادن است یا از سوی جریان های مذهبی نژادپرست وابسته به عربستان صورت می گیرد.
لذا این سازمان نسبت به بالا گرفتن این جنایات غیر انسانی، به ویژه با فزونی گرفتن محدودیت های سیاسی در منطقه و افزایش تحریک و تحقیر بر ضد جوامع شیعی که جنایات مستند اخیر را در پی داشته است، هشدار می دهد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …