سه شنبه , خرداد ۹ ۱۴۰۲

هشدار سازمان دیدبان حقوق شیعیان نسبت به اقدامات ضد شیعی رژیم بحرین

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای نسبت به تصمیم و اقدام رژیم بحرین مبنی بر قرار دادن شماری از سازمان های حقوقی و فعال در بحرین در لیست گروهک های تروریست هشدارداد و معتقد است این اقدام، خشونت و سرکوب معترضانِ خواهان اصلاحات در دولت و دمکراسی را نهادینه می کند. آن هم در دولتی که فساد، خودکامگی و دیکتاتوری نکوهیده و منفور، سراسر وجودش را فرا گرفته است.
این سازمان جهانی ضمن محکوم نمودن این تصمیم مشکوک، از رژیم بحرین می خواهد از این اقدام و تمامی سیاست های سرکوبگرانه ی خود در قبال جنبش مدنی دست برداشته و به گفتگوی جمعی و آشتی ملی با جامعه ی بحرینی روی آورد، چراکه این جامعه، به دلیل رفتار جنون آمیز رژیم یادشده طی سه سال گذشته سخت درمانده شده است.
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همچنین از جامعه ی جهانی می خواهد تا به داد ملت بحرین برسند!، ملتی که بدترین اَشکال سرکوب و شکنجه را به دست مزدوران رژیم بحرین ـ که از کشورها و مناطق گوناگون به این کشورآمده اند تا از حاکمیت رژیم محافظت کنند ـ با تمام وجود تجربه کرده اند.
بر پایه ی محتوای این بیانیه، بحرین دورانی سخت و بی سابقه ای را پشت سر می گذارد، به ویژه اینکه رژیم حاکم تروریسم دولتی و خشونت امنیتی را قانونی کرده و تمامی قوانین انسانی و بین المللیِ ضامن حقوق بشر و حقوق ملت ها را نادیده گرفته و زیر پا می گذارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان حقوقى «شیعه رایتس واتچ» اقدامات تحریک‌آمیز گروه طالبان علیه شیعیان افغانستان را محکوم کرد

گزارشهای نگران‌کننده از مرکز ولایت عمدتا شیعه دایکندی نیلی در افغانستان رسیده حاکی از آنست …