شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

هشدار سازمان دیدبان حقوق شیعیان نسبت به اقدامات ضد شیعی رژیم بحرین

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای نسبت به تصمیم و اقدام رژیم بحرین مبنی بر قرار دادن شماری از سازمان های حقوقی و فعال در بحرین در لیست گروهک های تروریست هشدارداد و معتقد است این اقدام، خشونت و سرکوب معترضانِ خواهان اصلاحات در دولت و دمکراسی را نهادینه می کند. آن هم در دولتی که فساد، خودکامگی و دیکتاتوری نکوهیده و منفور، سراسر وجودش را فرا گرفته است.
این سازمان جهانی ضمن محکوم نمودن این تصمیم مشکوک، از رژیم بحرین می خواهد از این اقدام و تمامی سیاست های سرکوبگرانه ی خود در قبال جنبش مدنی دست برداشته و به گفتگوی جمعی و آشتی ملی با جامعه ی بحرینی روی آورد، چراکه این جامعه، به دلیل رفتار جنون آمیز رژیم یادشده طی سه سال گذشته سخت درمانده شده است.
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همچنین از جامعه ی جهانی می خواهد تا به داد ملت بحرین برسند!، ملتی که بدترین اَشکال سرکوب و شکنجه را به دست مزدوران رژیم بحرین ـ که از کشورها و مناطق گوناگون به این کشورآمده اند تا از حاکمیت رژیم محافظت کنند ـ با تمام وجود تجربه کرده اند.
بر پایه ی محتوای این بیانیه، بحرین دورانی سخت و بی سابقه ای را پشت سر می گذارد، به ویژه اینکه رژیم حاکم تروریسم دولتی و خشونت امنیتی را قانونی کرده و تمامی قوانین انسانی و بین المللیِ ضامن حقوق بشر و حقوق ملت ها را نادیده گرفته و زیر پا می گذارد.

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …