شنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۴۰۳

وساطت براى ازادى زندانیان سیاسى در ایران

درنامه اى به رئیس جمهورى اتریش، شیعه رایتس واتش خواستار وساطت براى ازادى زندانیان سیاسى در ایران شد

درپى انتشار خبر دعوت از اقاى هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش براى بازدید از ایران، این نامه از سوى سازمان جهانى دفاع از حقوق شیعیان (شیعه رایتس واتش) خطاب به رئیس جمهور اتریش ارسال واز ایشان خواسته شد براى ازادى فعالان ملى مذهبى وزندانیان سیاسى تلاش کنند. متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای هاینز فیشر، رئیس جمهور محترم جمهوری اتریش

آنچنانکه سخنگوی دولت محترم تان در آخرین گفتگوی مطبوعاتی اش اظهار داشته است، آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از شما برای سفر به ایران دعوت بعمل آورده است.

سفر احتمالی شما به ایران، می تواند سرفصل تازه ای از گشایش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد وآغاز روندی باشد که در نهایت به عادی سازى روابط جمهوری اسلامی با جهان غرب وبویژه اتحادیه اروپا منجر شود.

نگاهی به سابقه عملکرد حقوق بشر در کشورهاى اقتدارگرای خاورمیانه  (عموم کشورهای خاورمیانه) گویای این واقعیت است که بازکردن دروازه های سیاست خارجی، بدون پیش شرطهای حقوق بشری والزام رژیمهاى اقتدارگرا به رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها برای مردم دستاوردی محسوس وملموس نداشته است، بلکه در عمل تنها پیامدش، وخامت هرچه بیشتر وضعیت حقوق بشر در داخل کشور بوده است.

سکوت کشورهای غربی در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشورها وعدم مطرح ساختن مطالبات حقوق بشر در جریان مذاکره ها، مشوق مهم سران حکومتی در اجرای برنامه ریزی شده وهدفمند این سیاست است.

دعوت از شما برای سفر به ایران وسفر احتمالی شما در شرایطی صورت می گیرد که همچنان بسیاری از روحانیون، دانشجویان، چهره ها وفعالان سیاسی، مدنی، مذهبی واجتماعی در زندان های ایران حتی از حداقل های حقوق زندانیان هم محروم هستند.

دهها تن از روحانیون ودست اندرکاران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 2009، بدون هیچ محاکمه ویا طی شدن روند قضایی همچنان در زندان ویا حصر به بسر می برند وحتی از امکان دیدار با خانواده وفرزندان شان محروم هستند ودولت همچنان از آزادی، کاهش فشارها ویا حتی محاکمه آزاد، منصفانه وعادلانه آنان سرباز می زند.

شواهد وقرائن دیپلماتیک حاکی از آنستکه ایران به اتریش بعنوان دروازه ورود به اتحادیه اروپا می نگرد وعادی سازی روابط خود با مغرب زمین را از رهگذر عادی سازی روابط دیپلماتیک با حکومت شما پیگیری می کند. از این منظر، شما ودولت متبوع شما می تواند نقشی سازنده در بازتاب نگرانی ودغدغه های جامعه جهانی فعالان حقوق بشر ایفا نماید والتزام ایران به رعایت موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوانی پیش شرطی غیرقابل مذاکره برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با تهران مطرح کند.

 آزادی اندیشه وعمل اندیشمندان حوزه هاى علمیه، مجتهدان ومقام شامخ مرجعیت شیعه، زندانیان سیاسی، عقیدتی ونیز فعالان مدنی واجتماعی، دست اندکاران شبکه هاى ماهواره اى،  روزنامه نگاران و مطبوعات، می تواند از پیش شرطهای سفر شما به ایران ومذاکرات با مقامات ایرانی ویا دست کم یکی از مطالبات تان در جریان سفر احتمالی به ایران باشد.

ما در سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه (شیعه رایتس واتش) در واشنگتن براین باوریم که با توجه به جایگاه برجسته اتریش بعنوان یکی از اعضای مؤثر اتحادیه اروپا واز حامیان مؤثر اعلامیه جهانی حقوق بش، حرکت حکومت شما در جهت مطالبه  ازادى تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی در جریان سفر به ایران وطرح آزادی رهبران جنبش سبز، ورفع حصر وفشار از خانواده هاى فعالان ملى مذهبى، گامی مهم ومؤثر درمجاب ساختن تهران به احترام حقوق اساسی وآزادی های قانونی شهروندان ایرانی وعاملی بازدارنده در مسیر نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران بشمار می آید.

پیشاپیش مراتب سپاس وقدردانی خود را از حسن توجه شما ابراز می داریم.

با آرزوی جهانی سرشار از آزادی، صلح وامنیت.

سازمان حهانی دفاع از حقوق شیعه

واشنگتن

فوریه 2014

همچنین بررسی کنید

سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دانشجویان عراقی در مصر از تبعیض فرقه ای رنج می برند

سازمان دیدبان حقوق شیعیان در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر تضییع حق دانشجویان عراقی …